Analysguiden: Nedräkning inför ny studie

Report this content

En klinisk studie med den nya formuleringen av håravfallsbehandlingen FOL-005 väntas kunna starta efter årsskiftet. Förberedelserna skrider framåt i bra takt. Det spännande diabetesprojektet har erhållit EU-stöd.  

Förberedelserna inför en kommande fas IIa-studie med den nya topikala formuleringen av håravfallsbehandlingen FOL-005 går av allt att döma planenligt. Nyligen har en regulatorisk preklinisk säkerhetsstudie avslutats framgångsrikt och inom kort avser Follicum att ansöka om att inleda en klinisk studie i Tyskland. Målsättningen är att börja behandla de första deltagarna strax efter årsskiftet. Förhoppningen är att, förutom att fastställa säkerhet, kunna påvisa en likvärdig eller bättre effekt mot håravfall än befintliga behandlingar på marknaden. Jämfört med de tidigare studierna ska FOL-005 administreras mer frekvent (en gång per dag mot tre gånger per vecka). Förutsatt att studien kommer igång som planerat bedömer vi att resultat kan offentliggöras under kv4 2020.

Den framgångsrika kapitaliseringen i somras som inbringade cirka 52 MSEK ger finansiering för den kliniska studien samt prekliniska aktiviteter för bolagets diabetesprojekt. Planen är att något eller båda av håravfalls- eller diabetesprojekten ska utlicensieras därefter, under förutsättning att positiva resultat kan erhållas. I väntan på att håravfallsstudien ska starta har kostnaderna legat på en lägre nivå än föregående år och kassan uppgick till 57 MSEK vid utgången av kv3 2019.  

Fokus den närmaste tiden ligger på start av den nya håravfallsstudien. Möjliga kommande prekliniska resultat från diabetesprojektet kan även ge viss fingervisning om möjligheterna inom denna mycket stora indikation. Nyligen har ett forskningskonsortium med Follicum i spetsen beviljats forskningsstöd från EU för att ytterligare studera hur Follicums peptider kan skydda insulinproduktion vid diabetes. Vi justerar upp vårt riskjusterade motiverade värde något till 5,5 kronor per aktie (5,1) bland annat mot bakgrund av genomförd utveckling med den topikala formuleringen.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden