BioStock: Nytt patentbesked avrundar händelserikt halvår för Follicum

Under första halvan av 2020 har Follicum påbörjat, pausat och återupptagit en fas IIa-studie med den primära kandidaten FOL-005. Man har även lämnat in en internationell patentansökan avseende sin nyutvecklade topikala formulering som bärare av peptidläkemedel. För diabetesprojektet har nya samarbeten ingåtts och flera patentbesked har erhållits, nu senast från det amerikanska patentverket. Patentskyddet för bolagets peptider som utvecklas för behandling av diabetes och dess följdsjukdomar är numera gediget i såväl Europa som USA och man siktar på att ingå strategiska partnerskap för kommande kliniska utvecklingssteg.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/06/nytt-patentbesked-avrundar-handelserikt-halvar-for-follicum/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/


Om oss

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie, vilken förväntas starta under 2021. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

BioStock: Nytt patentbesked avrundar händelserikt halvår för Follicum
Twittra det här