De kliniska framstegen för Follicums läkemedelskandidat FOL-005 för ökad hårtillväxt presenteras vid världens största hårkonferens

Follicum AB (“Follicum” eller “Bolaget”) meddelar idag att en poster med titeln ”FOL-005 – modulation of hair growth in clinical studies ” kommer att presenteras vid den vetenskapliga konferensen World Congress Hair Research i Barcelona, 24-27 april 2019.  Denna konferens är en av de viktigaste inom området, den samlar världens främsta forskare och syftar till att vidareutveckla kunskapen inom hårväxt, hår och hårbottensjukdomar samt behandling av dessa.  

På postern presenteras resultaten från de två kliniska studierna som genomförts i samarbete med bioskin i Hamburg och Charité Universitetssjukhus i Berlin samt annan, relaterad data. Den senaste studien utvärderade de hårtillväxtbefrämjande effekterna av FOL-005 på alopeci-patienter.

”Exponeringen av Follicum vid konferensen ger goda möjligheter att utöka de vetenskapliga, kliniska, affärs- och patientrelaterade nätverken”, säger VD Jan Alenfall. Follicums grundare Professor Anna Hultgårdh Nilsson kommer att delta och Jan Alenfall kommer att presentera postern under konferensen.

För detaljer om det vetenskapliga programmet: https://www.barcelonahair2019.org/scientific-program

Poster Session
Posterns titel: FOL-005 – modulation of hair growth in clinical studies
Posternummer: P050

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com 

Taggar:

Om oss

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie, vilken förväntas starta under 2021. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar