Follicum deltar i investerarforum

Report this content

Follicum deltar i fyra investerarforum under kvartal II 2019 där Bolaget kommer att presentera sin verksamhet.

Presentationerna kommer sändas live och sedan publiceras on-demand efter presentationens slut.

  • BioStock Live, 29 april 2019, Stockholm
  • Öresundsdagen, 20 maj 2019, Malmö
  • Avanza Börsdag, 22 maj Stockholm
  • Småbolagsdagen 3 juni 2019, Stockholm

Mer information om de olika eventen publiceras efterhand som den blir tillgänglig på Follicum.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com 

Taggar:

Dokument & länkar