• news.cision.com/
  • Follicum/
  • Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Follicum har identifierat receptorer i insulinproducerande celler för potentiellt ny klass av diabetesläkemedel

Report this content

Follicum AB ("Follicum") tillkännagav idag att man har kartlagt receptorer i insulinproducerande celler som binder till företagets peptider. Den nya kunskapen representerar en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av företagets diabetesprojekt och öppnar för möjligheten att de identifierade receptorerna kan utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabetiska komplikationer.

Utredning av verkningsmekanism  
Forskningen bedrevs i samarbete med den schweiziska proteomikspecialisten Dualsystems Biotech med målet att, i en väl karakteriserad insulinproducerande cellinje, identifiera receptorer som binder till företagets peptider. Syftet med experimenten omfattade även analys av hur strukturen hos peptiderna skulle kunna optimeras inför valet av läkemedelskandidater. Experimenten bekräftade förekomst av sådana receptorer vilket tyder på att dessa skulle kunna utgöra nya ”drug targets” för Follicums peptider vid diabetesbehandling. För att verifiera hypotesen kommer företaget att inleda detaljerade studier av receptorerna i prekliniska försök inom ramen för det etablerade samarbetet med professor Jan Nilssons grupp vid Kliniska Forskningscentret, Lunds universitet.

VD Jan Alenfall kommentarer
"Med de nya resultaten från vårt diabetesprojekt som involverar våra peptidklasser som utgångspunkt, ser vi nu fram emot att genomföra ytterligare studier för att öka vår kunskap och därmed öppna vägen för en potentiell utveckling av en helt ny klass av diabetesläkemedel. Vi har nyligen stärkt vår organisation och vi ser fram emot fortsatt samarbete med Lunds universitet."

Stort svenskt diabetesprojekt
Den prekliniska forskningen finansieras delvis av ett nyligen beviljat bidrag från Novo Nordisk Foundation. Follicum är också medlem i ett större diabetesprojekt, finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Företaget deltar tillsammans med flera ledande företag inom diabetes såsom Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer samt Region Skåne / Universitetssjukhuset i Skåne i Malmö.

Om DualSystems Biotech
Dualsystems Biotech är en leverantör av proteomiktjänster för industri och akademi. LRC TriCEPS ™ -teknologiplattformen är utformad för att identifiera receptorer i cellmembranet hos levande celler. Företaget grundades 2000 och ligger i Zürich, Schweiz. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall – VD, Follicum AB

Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.  www.follicum.com


Taggar:

Dokument & länkar