• news.cision.com/
  • Follicum/
  • Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Follicum rapporterar reviderade top-line-resultat från fas IIa-studien av FOL-005 vid behandling av håravfall (alopeci)

Report this content

Follicum AB (publ) rapporterar idag reviderade top line-data från en fas IIa-studie av den vävnadsreparerande peptiden FOL-005 för behandling av håravfall (alopeci). Dessa baseras på en oberoende granskning vilken genomförts till följd av uppdagade felaktigheter i den resultatanalys som bolaget presenterade den 6 maj 2021. De reviderade resultaten uppvisar inga avgörande skillnader jämfört med vad som tidigare rapporterats och bolaget står fast vid beslutet om att avbryta utvecklingen av produkten för behandling av håravfall. Follicum kommer dock fortsätta utröna möjligheter att vidareutveckla FOL-005 inom andra sjukdomsområden.  

”Efter den genomförda granskningen av de tidigare kommunicerade studieresultaten kvarstår vår slutsats om att bolaget inte bör avsätta ytterligare resurser till utveckling av FOL-005 för behandling av håravfall. Istället kommer vi att fokusera på vårt läkemedelsprojekt mot diabetes och samtidigt utvärdera andra möjligheter att utnyttja våra vävnadsreparerande peptider och vår unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden”, säger Follicums vd, Kim Arvid Nielsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kim Arvid Nielsen – vd, Follicum AB
Telefon: 070 392 1331
E-post: kim.nielsen@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2021.

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005, administreras med hjälp av en unik formuleringsteknologi som befunnits säker och vältolererad i en omfattande fas 2-studie vilken utförts i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer.  Projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Taggar:

Dokument & länkar