• news.cision.com/
  • Follicum/
  • Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Follicum utser ny verkställande direktör och inrättar ny roll som Chief Scientific Officer

Report this content

Follicum AB meddelar idag att bolaget har rekryterat dr Kim Arvid Nielsen som ny verkställande direktör, med tillträde den 6 april 2021. Han har omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling från ledande positioner i såväl små som stora läkemedelsbolag. Samtidigt inrättar Follicum en ny position som Chief Scientific Officer. Förändringarna genomförs för att stärka bolagets organisation i takt med de framsteg som görs i läkemedelsprojekten.

Follicum har under den senaste tiden gjort fortsatta framsteg i sina läkemedelsprojekt mot oönskat håravfall respektive diabetes. Under våren väntas resultaten från en omfattande fas II-studie av läkemedelskandidaten FOL-005 för behandling av håravfall. Ett positivt utfall skulle vara transformerande för bolaget vad gäller möjligheterna att etablera samarbetsavtal med kommersiella partners och initiera satsningar på nya läkemedelsprojekt. Mot denna bakgrund finns ett behov av att stärka Follicums operativa resurser inom såväl det affärsmässiga som vetenskapliga området. Rekryteringen av en ny vd och inrättandet av en position som Chief Scientific Officer är två viktiga steg för att möta detta behov.

Follicums nuvarande vd, Jan Alenfall, kommer under en period om minst sex månader att arbeta vidare i bolaget i den nyinrättade positionen som Chief Scientific Officer. Bolagets R&D Director, Maria Ekblad, kommer att kvarstå i sin nuvarande roll. 

”Vi är väldigt glada över att ha kunnat attrahera Kim Arvid Nielsen till vd-positionen. Hans gedigna kommersiella erfarenhet och kunnande inom läkemedelsutveckling kommer stärka bolagets förmåga att utnyttja de möjligheter som ett positivt utfall i fas II-studien av FOL-005 kan föra med sig. Jan Alenfalls bidrag till bolaget under sina 10 år som vd är ovärderliga, och vi är glada över att han valt att axla rollen som Chief Scientific Officer”, säger Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Follicum.

Kim Arvid Nielsen (f. 1959) är läkare och Executive Master of Business Administration med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, investerarrelationer och läkemedelsutveckling. Han har tidigare haft en rad ledande befattningar inom såväl mindre life science-bolag som globala läkemedelsföretag, bland annat Cytovac, Scandion Oncology, Serendex, Bayer, Pharmion, Ferrosan och Serono Nordic.

”Jag ser en stor medicinsk och kommersiell potential i Follicums unika vävnadsreparerande peptider, och kommer att göra mitt yttersta för att med hjälp av min tidigare erfarenhet av affärs- och läkemedelsutveckling bidra till bolagets fortsatta värdeskapande”, kommenterar Kim Arvid Nielsen, tillträdande vd för Follicum.

”I takt med att Follicums projekt avancerar ställs nya krav på vår organisation. Jag är glad över styrelsens beslut att expandera ledningsgruppen och rekrytera en ny vd som kan driva bolagets affärsmässiga utveckling, samtidigt som jag nu kan fokusera helhjärtat på vår prekliniska och kliniska läkemedelsutveckling” säger Jan Alenfall, vd, Follicum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gun-Britt Fransson, styrelseordförande, Follicum AB
Telefon: 070-595 73 27
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021.

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad sjukdomsområden. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, FOL-005 mot håravfall, utvärderas för närvarande i en fas 2a-studie i samarbete med internationellt välrenommerade specialistkliniker. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Baserat på lovande prekliniska resultat pågår förberedelser inför en fas 1-studie. Båda projekten har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För mer information, besök www.follicum.com.

Taggar:

Dokument & länkar