Marknadsmeddelande 242/17 – Information om företrädesemission i Follicum AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (FOLLI) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 2 oktober 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 3 oktober 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 2,20 sek (2:3 á 2,20 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 6 oktober 2017 till och med den 18 oktober 2017.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 6 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 6 oktober 2017 till och med den 20 oktober 2017.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: FOLLI TR
ISIN-kod: SE0010441659
Orderboks-ID: 144282       
CFI: RSXXXX
FISN: FOLLI/TR
Första handelsdag: Den 6 oktober 2017
Sista handelsdag: Den 18 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: FOLLI BTA 1
ISIN-kod: SE0010441675
Orderboks-ID: 144283
CFI: ESXXXX
FISN: FOLLI/BTA NV 1
Handelsperiod: Den 6 oktober 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 27 september 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000

e-post info@aktietorget.se

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.

Prenumerera