Marknadsmeddelande 34/19 – Sista dag för handel med teckningsoption i Follicum AB

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 2, är den 13 februari 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: FOLLI TO 2
ISIN-kod: SE0011337674
Orderboks-ID: 4GT0
CFI: RMXXXX
FISN: FOLLICUMAB/OPT RTS 20190215
Sista handelsdag: 13 februari 2019

Stockholm den 6 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.