Den nya tidens bank – bank på låda

Report this content

En ny typ av digital bank växer fram som utmanar gammelbankerna – ett fullfjädrat alternativ eller endast ett komplement?

 Filip Birkhammar Head of Sales Fondab

- Än så länge ser nog de flesta bara reklam för snyggt designade betalkort och appar. Bakom allt detta döljer sig dock fina möjligheter, både för konsumenter men även för branschen i stort givet den flexibla struktur neobanker vilar på, säger Filip Birkhammar, Head of Sales på Fondab och fortsätter:

- De traditionella bankerna har alla medel för att vara med på denna digitaliseringsresa men den stora skillnaden är att neobanker inte sitter fast i föråldrade strukturer, system eller pris- och affärsmodeller.

En modulär arkitektur skapar möjligheter

En neobank bygger på en mikroservicebaserad arkitektur som innebär att man kopplar upp sig mot andra aktörer och finansiella produkter för att få tillgång till bankrelaterade tjänster och funktioner. Vidare nyttjar man Open Banking för att aggregera konsumenters olika bankengagemang för att presentera dessa i ett och samma gränssnitt. Den stora fördelen med detta är att man delvis kommer runt komplexiteten med att starta en finansiell verksamhet som normalt är förenat med stora investeringar samt regulatoriska- och säkerhetsrelaterade utmaningar.

"Strukturen gynnar även tredjepartsleverantörer och öppna plattformar som får spridning för sin produkt, teknik eller expertis i en bredare kontext. Att bli ett fullfjädrat alternativ till de traditionella bankerna känns inte längre som en omöjlig uppgift", säger Filip Birkhammar.

Ett sparerbjudande välkommet

Neobankernas i dag nischade erbjudande har attraherat en ung och teknikvan publik och därmed lyckats bygga en stor användarbas. Här finns nu fina möjligheter att bygga på erbjudandet genom att exempelvis erbjuda konsumenterna möjligheten att fondspara. Med ett skräddarsytt fondtorg skulle man utöka sitt kunderbjudande, stärka sitt varumärke och samtidigt komma närmre ett helhetsalternativ till de stora bankerna.

- Det är helt klart något mer som behövs för att kunna räknas som ett alternativ till de stora bankerna. Jag är dock helt övertygad om att detta ligger i korten för neobankernas fortsatta frammarsch. Det vi ser är en framväxt av en bank på låda, en slags Bank-in-Box, som säkerligen kommer att innehålla många fler delar framöver, säger Filip Birkhammar och fortsätter:

- Vi ser flera nya distributionsvägar växa fram för fondsparande och känner oss väl förberedda på att tillgodose fler aktörer med våra lösningar. Vi välkomnar neobankerna och hoppas kunna utgöra en naturlig del i ett helhetserbjudande.

Filip Birkhammar
Head of Sales, Fondab
Tel: +46 73 600 11 63
E-post: filip.birkhammar@fondab.com

Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel och depå- och slutkundshantering. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.

Prenumerera

Media

Media