Fondbolagen bygger egen distribution

Report this content

Fondbolagen väljer idag i en allt högre grad att bygga upp en egen distribution för att sälja fonder. Det finns flera skäl till detta, vilket vi tittar närmare på i den här artikeln.

Mikael Tjder

 

Det rör på sig i den svenska fondbranschen. I spåren av förändringen av Pensionsmyndighetens fondtorg har flera mindre aktörer slagits ut och köpts upp. Konsolideringsvågen bedöms av många fortsätta.

Parallellt med detta arbetar många fondbolag på att komma närmare sin slutkund. Historiskt har fonderna sålts genom exempelvis försäkringsbolag, nätmäklare och banker. Staten har också byggt ett gigantiskt fondtorg via Pensionsmyndigheten. Det gör att fondbolagen inte alls känt sin slutkund. Det har varit distributörens kund. För hanteringen och distributionen av fonder har fondbolagen delat med sig av sin förvaltningsavgift till distributionsplattformen.

I takt med regelförändringar så har just frågan om provisionsavgiften diskuterats. I Storbritannien och Nederländerna har idag distributören inte möjlighet att ta ut någon avgift alls för att de återförsäljer andra fondbolags fonder. Tar man en avgift skall den tas av kunden och inte läggas på förvaltningsavgiften.

I Sverige har inte provisionsförbud enligt den brittiska och nederländska metoden införts för de ledande plattformarna. Egentligen kan man säga att det efter regelförändringarna varit som vanligt.

Fondbolagen har däremot fått ökade möjligheter att bygga upp en egen distribution. Dels har tekniken gjort det enklare att bygga egna plattformar eller ta hjälp av en leverantör som Fondab, men den svenska reformen med ISK gör det också möjligt för kunderna att skapa ett eget fondsparande direkt hos fondbolaget. Flera fondbolag som vi varit i kontakt med tittar på att skapa egna torg.

Det är inte heller ett rätt igenom svenskt fenomen. I Norge exempelvis har fondbranschen fått ett rejält uppsving i och med införandet av motsvarigheten till ISK, som i Norge går under namnet ASK. Fondbolagen har i vårt västra grannland tagit frågan om distribution ännu längre. Där bygger fondbolagen helt egna fondtorg för att attrahera mer investerare. Kunderna skall kunna välja andra fonder som det egna fondbolaget inte erbjuder. På så vis skall det bli enklare att bli kund. Det betyder samtidigt också att de konkurrerar med sina egna distributörer som exempelvis banker eller nätmäklare. Både Alfred Berg och Skagen Fonder har satsat stort på egna torg.

En sådan utveckling har vi ännu inte sett i Sverige. Det har flera gånger surrats om att stora fondbolag skall gå samman och bygga en egen distributionsplattform för att helt enkelt utmana aktörer som storbanker och nätmäklare. Det har inte blivit verklighet ännu.

 

Mikael Tjäder
VD Fondab AB
mikael.tjader@fondab.com
08-545 186 18
0734-17 04 17

Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.

Prenumerera

Media

Media