Fondhandel som modul skapar fler distributionskanaler

Report this content

Fondsparandet har länge sett snarlikt ut för både sparare och produktbolag men just nu pågår en transformation. Nya kanaler erbjuder fondbolagen fler distributionsvägar samtidigt som individer får möjlighet att bli mer delaktiga och aktiva i sitt fondsparande.

Filip Birkhammar Head of Sales Fondab

Fler distributionsvägar växer fram

Det finns en del fondbolag som identifierat potentialen med en närhet och förståelse för sina andelsägare och har idag gjort det möjligt att bli s.k. direktkund. Ett utmärkt sätt att stärka sitt varumärke och jobba med pris och kringtjänster som tilltalar de allra största och oftast viktigaste andelsägarna.

”Fler och fler fondbolag har insett värdet av en nära kundrelation där många valt att introducera en direktkanal för anskaffning av kunder. Detta ersätter dock inte den styrka som större plattformar besitter i att nå den breda massan. Det är därför särskilt intressant att följa framväxten av nya aktörer och initiativ som öppnar upp för ytterligare distributionsvägar och som utmanar rådande prismodeller och strukturer.” säger Filip Birkhammar, Head of Sales på Fondab.

Olika typer av sparandeappar, fondrobotar, fondhandelsplatser och inte minst neobanker börjar mer märkbart tåga in som alternativ. Ett intåg i mångt och mycket möjliggjort av en struktur som ser fondhandel som ett byggblock som kan implementeras som en del i ett större sammanhang. En viktig beståndsdel i det som ofta benämns som ”Modular Finance”.

Fondhandel som modul

Det växer fram en rad nya aktörer som bygger sin verksamhet på en mikroservicebaserad arkitektur som innebär att man kopplar upp sig mot andra aktörer och finansiella produkter för att få tillgång till bankrelaterade tjänster och funktioner. Genom att introducera fondhandel som en modul eller ett byggblock har marknaden öppnats upp för fler aktörer som ser fonder som en viktig del i ett heltäckande spar- eller bankerbjudande. Strukturen gynnar även tredjepartsleverantörer och öppna plattformar som får spridning för sin produkt, teknik eller expertis i en bredare kontext.

”Med en modul för fonder kan man erbjuda fondshandel för fler aktörer och bidra till ett mer heltäckande sparerbjudande för kunderna och fler distributionskanaler med innovativa lösningar för att hjälpa kunden i sitt sparande”, säger Filip.

Aktivitet och delaktighet i fondsparandet

Vi är alla fondsparare - på ett eller annat sätt. Fonderna finns ju där, hos bankerna, nätmäklarna, försäkringsplattformarna eller inom ramen för pensionen. En sparform som förespråkar långsiktighet men som ibland farligt nära gränsar till passivitet om man ser till kundbeteenden. Många nya aktörer lyckas väldigt bra med att skapa användarupplevelser och funktioner som involverar, utbildar och förenklar sparandet.

”Det fina här är att nya användarupplevelser och moderna gränssnitt skulle kunna få den typiske fondspararen, som ofta är ganska passiv, att bli mer delaktig och aktiv i sitt sparande. Man ser många appar som erbjuder en aggregerad bild över en stor del av ekonomin vilket bjuder in till att aktivt vilja ta kontroll över den". säger Filip och fortsätter:

"Vi välkomnar alla dessa nya tjänster och inte minst de aktörer som möjliggör en modulär struktur där fondhandel ingår som en del i det hela.” 

Filip Birkhammar
Head of Sales, Fondab
Tel: +46 73 600 11 63
E-post: filip.birkhammar@fondab.com

Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder fondbolag, värdepappersbolag, rådgivningsbolag och andra sparaktörer en fullständig IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel och betalningsflöden, depå- och slutkundshantering. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.

Prenumerera

Media

Media