Inför Årets Fonder 2017 - Fördel för aktiv förvaltning med lokala förvaltare

Nedräkningen har börjat till utnämningen av Årets Fonder 2017 där Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se utser vinnarfonderna för året. Det är bråda dagar för det analysteam som vaskar fram vinnarna i elva olika kategorier plus årets fond, fondbolag och nykomling. Enligt Mikael Tjäder, vd för Fondmarknaden.se, är det lokalt placerade förvaltare med en aktiv förvaltningsstrategi som toppar listan.

- Vi har ännu bara påbörjat processen med att ta fram kandidaterna inför Årets Fonder 2017, men ser man till hur resultaten ser ut hittills kan man konstatera att det är många fondbolag, såväl stora som små, som slåss om vinsten i respektive kategori. Utmärkande men föga förvånande är att årets vinnare är aktivt förvaltade fonder med lokalt placerade förvaltare.

Enligt Tjäder har det aldrig varit så många fonder med i urvalet som i år, vilket också gjort att konkurrensen hårdnat.

- Vi har nu över 1800 fonder i vårt utbud vilket gör att det finns många fonder att gå igenom och välja bland. En tydlig insikt är att det i våra elva kategorier med potential att vinna endast återfinns aktivt förvaltade fonder. Indexfonderna lyser med sin frånvaro, trots att de jämförs med samma förutsättningar.

Årets nykomling

En nyhet för i år är att vi kommer att utse Årets nykomling. Vi vill ta chansen att uppmärksamma nystartade fonder som presterat bra då de annars inte kommer med i vårt urval eftersom vi i bedömning tittar på den riskjusterade avkastningen sett över tre år. Vi har redan hittat några favoriter här så det blir spännande att se om de håller året ut, säger Mikael Tjäder.

En annan tendens han ser är att förvaltare som har närvaro i regionen presterar bäst. Till exempel är det i kategorin USA-fonder amerikanska förvaltare som presterar bäst.

- Vi har även uppmärksammat att etiska och miljömässiga inslag i förvaltningen har fått ett stort genomslag 2017. Dessa fonder är populära bland våra kunder och har även lyckats väl i sin förvaltning säger Mikael Tjäder.

Hur går processen till?

Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de 1803 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknadens marknadsplats. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

- Vi gör först en screening för att hitta aktuella kandidater, därefter görs en kvantitativ analys som fokuserar på fondernas riskjusterade avkastning sett över de senaste tre åren, slutligen tittar vi på kvalitativa faktorer som kan påverka helhetsbedömningen. I den kvalitativa analysen tittar vi bland annat på minsta investeringsbelopp och om det varit förändringar i fondens förvaltningsteam eller om det gjorts justeringar i dess förvaltningsinriktning. Kontinuitet premieras.

Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer och mycket kan hända under årets sista månad.

- Från vad vi kunnat se hittills är årets resultat ovanligt jämna. Det som skiljer sig i år jämfört med förra året med avseende på aktörer är att det är stor spridning bland alla aktörer, stor spridning både bland inhemska och utländska fondbolag, avslutar Mikael.

Taggar:

Om oss

Fondab AB är Sveriges största fondplattform. Fondab arbetar med digitala lösningar för fondsparande och erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger även fondhandelsplatsen Fondmarknaden.se. Mer information på www.fondab.com eller kontakta oss på sales@fondab.com.

Prenumerera

Media

Media