Noterade Fondia, Nordens största affärsjuristfirma, fortsätter att växa: Intäkterna ökade med 18 % och rörelseresultatet med 27 %.

Fondia pressrelease 2018-02-19

Fondiagruppens finansiella rapport för 2017 (värden i parentes motsvarar samma period föregående år):

-          Nettointäkter 175 miljoner SEK (149 miljoner SEK), en ökning med 17,6 %.

-          Rörelseresultat 25 miljoner SEK (20 miljoner SEK), en ökning med 27,1 %. Rörelsemarginalen var 14,6 %.

-          Månatliga fasta intäkter stod för 45 % av nettointäkterna (43 %).

-          Företaget listades på Nasdaq First North Finland den 4 april 2017.

-          Den 22 januari 2018 tillkännagav Fondia förvärvet av den svenska jurisbyrån Jansson & Norin AB.

Fondias koncernchef Salla Vainio: Ett fantastiskt och händelserikt år

Fondias strategi är att erbjuda det bästa av två världar, den interna bolagsjuristfunktionen och den externa juristbyrån, och på så sätt erbjuda ett unikt koncept som älskas av våra kunder. Det här året har ännu fler kunder använt vår tjänst LDaaS (Legal Department as a Service) och vi har lyckats nå de tillväxtmål vi har satt upp. Börsintroduktionen på First North var ett viktigt steg i Fondias tillväxtstrategi och bidrog till att vi förstärkte vårt varumärke ytterligare.

Vår internationella närvaro fick ytterligare en boost när vi i januari 2018 förvärvade den svenska juristbyrån Jansson & Norin. Då J&N delar våra grundvärderingar och även har som mål att förenkla den juridiska processen för sina kunder insåg vi att vi hade hittat vår ”perfect match”.

Fondia Sveriges VD Niclas Gottlieb: Nu är vi en betydande aktör i Sverige

“Nu blir vi en betydande aktör på den svenska marknaden. Tillsammans med Jansson & Norin kan vi förverkliga vår vision att bli en av Sveriges största leverantörer av affärsjuridik. Genom förvärvet får vi möjlighet att erbjuda ett alternativ till den traditionella advokatbyråmodellen till en bredare målgrupp och fler kunder. Medan Fondia har fokuserat på mellanstora och stora bolag har Jansson & Norin hittat sin nisch hos små och mellanstora bolag. Vi får därmed ett bra inflöde av tillväxtbolag som vi kan följa på längre sikt och som kan växa in i Fondias affärsmodell Legal Department as a Service (LDaaS). Dessutom har vi numera kontor både i Stockholm och Göteborg. Göteborg är en bra marknad för alternativa juridiska affärsmodeller, så det känns spännande.”

Fondia i korthet

Fondia är Nordens största affärsjuristfirma med ca 140 anställda, varav ca 110 jurister, och finns i Sverige, Finland och Estland. I april 2017 noterades Fondia på Nasdaq First North Finland och i januari 2018 förvärvade Fondia den svenska affärsjuristbyrån Jansson & Norin. Fondia har utvecklat en unik affärsmodell som kallas Legal Department as a Service (LDaaS) där man erbjuder en extern bolagsjuristavdelning till en fast månadskostnad till både stora som små företag.

För mer information

Niclas Gottlieb

VD, Fondia Sverige

+46 70 773 44 55

niclas.gottlieb@fondia.com

Klicka här för att komma till Fondia Sveriges nyhetsrum på Cision där man även kan ladda ner pressbilder

Klicka här för att läsa den officiella IR informationen om Fondia (på finska)

Om oss

Fondia är en affärsjuridisk full service byrå som grundades 2004 och en föregångare i utnyttjandet av nya service modeller och teknologier inom juridik. Fondia är stolt för att vara en annorlunda tjänsteleverantör inom affärsjuridik med sin huvudprodukt Legal Department as a Service, LDaaS. Medan de traditionella aktörerna inom branschen oftast efbjuder sina tjänster på timbasis och case per case, erbjuder Fondia färdigt paketerade service koncept som kunden kan köpa i enlighet med sina egna behov. Fondia har lyckats att skapa ett nytt sätt att erbjuda juridiska tjänster och utnyttja nya digitala arbetsmiljöer i sina service modeller. Fondia har över 200 LDaaS-partners och över 160 anställda. Huvudkontoret finns i Helsingfors och de andra kontoren i sju andra finska städer och i Stockholm, Göteborg, Tallinn och Vilnius.

Prenumerera