2018 års hittills bästa börs är Moskvabörsen

Report this content

Moskvabörsen är årets hittills bästa börs med en uppgång på 11 procent. Tre år efter att sanktionerna mot Ryssland infördes har inflationen kommit ned samtidigt som oljepriserna är på väg upp.

Svenskarna har alltid varit intresserade av Ryssland och av att investera på den ryska börsen. I januari var nettoinflödet från svenskarna till ryska börsen 700 MSEK. Det kan jämföras med det för Moskvabörsen mediokra fjolåret, då nettoutflödet var extremt höga 7 miljarder SEK.

Det är inte bara svenskarna som fått upp ögonen för ryska investeringar. Handel via börshandlade fonder, så kallade ETF:er, finns numera även tillgängligt för amerikanska investerare vilket bidrar till intresset.

Årets optimism har sin grund i att den ryska ekonomin återigen växer som en följd av det stigande oljepriset. I år väntas den ryska ekonomin växa med 1,8 procent.

Ryssland har även kommit till rätta med inflationen, som för tre år sedan toppade på 15 procent när sanktionerna som infördes efter annekteringen av Krim-halvön ledde till ett ras för landets valuta, rubeln. De senaste två åren har valutan stärkts med 30 procent mot dollarn, vilket bidrar till att inflationen nu pressats ned till 3 procent.

Med inflationen under kontroll räknar man med att centralbanken ska sänka styrräntan från dagens 7,5%. Det väntas gynna banksektorn, som tillsammans med råvarubolag står för en stor andel av Moskvabörsens totala värde.

Så vad är det viktigt att hålla ett öga på? Oljeprisets utveckling är A och O när det gäller den ryska ekonomin. Så länge oljepriset är relativt högt mår Moskvabörsen bra, men vad händer om oljepriset går ned?

Mikael Tjäder
VD Fondmarknaden.se / Fondab AB

Prenumerera

Media

Media