ÅRETS BÄSTA FONDBOLAG 2020 HAR TILLDELATS Swedbank Robur

Report this content

Utmärkelsen Årets Fonder delas ut av Fondmarknaden.se i 10 kategorier samt för Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling. Huvudprincipen för bedömning av Årets Fondbolag är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna. Dessutom har stor vikt lagts vid dess genomgående arbete kring hållbarhet i förvaltningen av hela fondutbudet.

rets Fondbolag 2020
Vi kan idag avslöja vinnaren av Årets Fondbolag! 
Priset går till Swedbank Robur med motiveringen;


Det vinnande fondbolaget har förutom förstaplatsen i kategorierna Årets Branschfond, Årets Globalfond samt Årets Fond toppnoteringar inom kategorierna; Sverigefonder, Nordenfonder, Europafonder och Japanfonder.

Man kan minst sagt säga att Swedbank Robur har ett starkt förvaltningsår bakom sig, och att de goda resultaten i de olika kategorierna är att bra kvitto på bolagets breda förvaltningskompetens. Utöver goda förvaltningsresultat så utmärker sig Swedbank Robur även som ett av de mest hållbara fondbolagen med goda möjligheter för sina kunder att hitta hållbara alternativ till sin portfölj. Grattis Swedbank Robur – Årets Fondbolag 2020!

 

Liza Jonson

 

Vi är fantastiskt glada och stolta över att bli utsedda till årets fondbolag. Detta är resultatet av en långsiktig insats och målmedvetet lagarbete, ett fint kvitto på att avkastning skapas genom att investera i bolag med hållbara affärsmodeller. 

Jag är extra glad att vårt hållbarhetsarbete lyfts fram. Vi har en uttalad vilja att vara en kapitalförvaltare som tar en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra kunder, de bolag vi investerar i och samhället i stort. Som ett exempel tog vi under 2020 flera konkreta steg framåt inom klimatområdet, hand i hand med vår klimatstrategi och övergripande mål att allt vårt fondkapital ska vara förvaltat i linje med Parisavtalet 2025 och koldioxidneutralt 2040, och det kommer vi att fortsätta göra även under kommande år, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Mer information och intervjuer med vinnarna finns på https://www.fondmarknaden.se/AretsFonder2020.aspx

 

Årets fonder är ingen köprekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placerasi fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Du hittar faktablad under respektive fond på www.fondmarknaden.se.

Mikael Tjäder, VD Fondab / Fondmarknaden.se
08-545 186 18
mikael.tjader@fondab.com

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna samt aktivt förvaltade fondportföljer.

Fondab AB är bolaget som driver handelsplattformen Fondmarknaden.se och erbjuder värdepappersbolag, fondbolag och förmedlare en komplett IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel, betalningsflöden, depå- och slutkundshantering. Vår fondplattform ger dig tillgång till ett flexibelt fondutbud, kundanpassat webbgränssnitt, effektivt kundhanterings-system och verktyg för administration och rapportering. MFEX Mutual Funds Exchange är vårt moderbolag som ägs av Nordic Capital.

Prenumerera

Media

Media