Bästa fonderna 2017 nu utsedda!

Utmärkande för vinnarfonderna är att de alla är aktivt förvaltade och att det är lokalt placerade förvaltare som toppar listan.

Efter ett starkt börsår med globala aktier upp en bit över 10 % har vi nu glädjen att avslöja Årets Fonder 2017 inom 11 kategorier samt Årets Fond, Årets Fondbolag och Årets Nykomling.

- Vi kan konstatera att årets vinnare i flertalet kategorier i många fall levererat upp emot 20 procents avkasting för 2017. Fondåret har för en rad fonder, främst aktiefonder, varit ett mycket start år mätt i termer av absolut avkastning. Vinnarfonderna har 2017 visat sig överträffat sina index mer än tidigare år, säger Thomas Holmström, kapitalförvaltare på Fondmarknaden.se.

Många olika fondbolag, såväl stora som små, var med i kampen om topplaceringen i respektive kategori detta år. Om utmärkande för förra året var att många svenska förvaltare stod som vinnare så är det i år mer varierat mellan svenska och utländska aktörer. Vi hittar vinnare bland såväl stora som små fondbolag och gemensamt för alla är att de är aktivt förvaltade fonder med lokalt placerade förvaltare.

- En annan stark trend vi ser, är att intresset för etiska och hållbara investeringar fortsätter att öka med en rad nya produktlanseringar inom området under året tillägger Thomas.

Årets Fonder 2017 på Fondmarknaden.se

Årets Räntefond – Case Kapitalförvaltning AB - Safe Play

Årets Hedgefond – SEB Diversified

Årets Sverigefond - PriorNilsson Realinvest A

Årets Nordenfond – Nordea Fonder Småbolagsfond Norden

Årets Europafond – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)

Årets Nordamerikafond – T. Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund

Årets Japanfond – PineBridge Investments PineBridge Japan Small Cap Equity

Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond - UBS Asset Management Asian Equities

Årets Globalfond – Morgan Stanley Global Opportunity Fund

Årets Etikfond – Nordea Fonder Klimatfond

Årets Branschfond – BlackRock GF World Technology Fund

Årets Nykomling – Lannebo Fonder Europa Småbolag

Årets Fond - PriorNilsson Realinvest A

Årets Fondbolag – Nordea Fonder

På Fondmarknaden.se har följande grundläggande kriterier granskats för årets vinnare inom respektive kategori:

  • Avkastning under 2017
  • Genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna
  • Risknivå
  • Avkastning i förhållande till risk (Sharpekvot)
  • Tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen

Bedömningsgrund för utmärkelsen ”Årets fondbolag”:

Huvudprincipen för denna bedömning är en helhetssyn på fondbolagets förvaltning samt, vid analysen av fondutbudet, förekomsten av fondbolagets fonder i toppskiktet i flertalet av de olika fondkategorierna.

Årets fonder 2017 har utsetts bland de över 1 800 fonder som handlas på vår fondhandelsplats Fondmarknaden.se. De elva fondkategorierna är den indelning vi valt för att kategorisera vårt fondutbud.

Data är hämtat från Morningstar.

Motiveringar

Årets Räntefond – Case Kapitalförvaltning AB - Safe Play

2017: 4,9 %

I en kategori där många komponenter spelar stor roll, inte minst dagens extrema lågräntemiljö, kan det vara en utmaning för förvaltare att leverera en tillfredsställande avkastning. Vi har valt en fond som i första hand vänder sig till en svensk placerare som ser en trygghet i att ha ränteplaceringar på vår egen hemmamarknad. Vi bedömer även att det är viktigt att ha en dagligt handlad fond med låga insättningskrav. Fonden har funnits med i våra slutliga urval under flera år och tar nu steget fullt ut att ta hem segern i denna kategori 2017.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 3,5 % | Standardavvikelse: 2,3 | Sharpekvot: 1,7

Årets Hedgefond – SEB Diversified

2017: 12,8 %

Fonden har under 2017 levererat en god riskjusterad avkastning och utmärker sig bland jämförbara hedgefonder inom medelrisksegmentet. I vår bedömning av denna fondkategori har vi ställt krav på att fonderna skall vara dagligt handlade och tillgängliga beloppsmässigt för gemene sparare. Fonden investerar skickligt i framförallt räntor, långa och korta positioner och använder stor hävstång. För denna fond har vi gjort ett undantag från kriteriet om 36 månaders data då fonden ligger på gränsen till att bli 3 år gammal. Fonden levererar så pass goda resultat att vi valt att göra ett undantag från regeln.

Tekniska data 2017:
Avkastning: 12,8 % | Standardavvikelse: 8,70

Årets Sverigefond - PriorNilsson Realinvest A

2017: 16,0 %

Fonden har under 2017 levererat en överavkastning i jämförelse med kategorisnittet och är ett tydligt exempel på aktiv förvaltning när den är som bäst. Fonden har en koncentrerad portfölj med ett relativt fåtal innehav. En stor del placeras i fastighetsbolag med låga värderingar och hög direktavkastning. Förvaltaren har även i år på ett framgångsrikt sätt vågat hålla fast vid sin långsiktiga, självständiga och tålmodiga strategi. Fonden fick samma utmärkelse av Fondmarknaden.se under 2016.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 17,8 % |Standardavvikelse: 10,9 | Sharpekvot: 1,7

Årets Nordenfond – Nordea Fonder Småbolagsfond Norden

2017: 17,1 %

En fond som under flera år funnits högt på listan över urval som bästa Nordenfond tar i år steget fullt ut med bred marginal. Fonden placerar i små- och medelstora företag som väljs med stor omsorg där mötet med företagen är av stor vikt i analysarbetet. Årets avkastning överstiger vid bedömningen sin kategorijämförelse med hela 8 procentenheter till normalrisk för sin kategori.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 20,2 % | Standardavvikelse: 12,9 | Sharpekvot: 1,6

Årets Europafond – INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund (a)

2017: 24,7 %

I en kategori där konkurrensen är jämn och där många aktörer visar sig vara duktiga på aktiv förvaltning med goda förvaltningsresultat har denna fondförvaltare på ett framgångsrikt sätt lyckats med sina investeringar i Europeiska småbolag. Fonden har under 2017 levererat en god riskjusterad avkastning och har under många år tillhört det absoluta toppskiktet inom kategorin Europafonder. Fonden har haft en huvudförvaltare i nästan 10 år och fonden blev även förra året utnämnd till Årets Europafond.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 19 % | Standardavvikelse: 12,7 | Sharpekvot: 1,5

Årets Nordamerikafond – T. Rowe Price Global Investment US Large Cap Growth Fund

2017: 21,3 %

I en kategori med stor konkurrens och med många skickliga fondförvaltare hittar vi en fond som levererat en överavkastning på mer än 10 procentenheter över samtliga Nordamerikafonder hos Fondmarknaden.se. Fonden har ett begränsat antal placeringar i stora företag med fortsatt potential för hög tillväxt och har med detta lyckats att slå sina konkurrenter inom kategori Nordamerikafonder under 2017.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 16,6 % | Standardavvikelse: 17,0 | Sharpekvot: 1,1


Årets Japanfond – PineBridge Investments PineBridge Japan Small Cap Equity

2017: 36,3 %

Fonden redovisar en god riskjusterad avkastning för en treårsperiod och har 2017 lyckats bra i sin strategi inom small-cap segmentet. I jämförelse med fondkategorins snittavkastning redovisar fonden en signifikant överavkastning. Fonden har en övervikt av innehav inom tech-sektorn och underviktad i defensiva sektorer som fasighet och bank vilket har lönat sig under året.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 24,1 % | Standardavvikelse: 13,4 | Sharpekvot: 1,8

Årets Tillväxt/Frontiermarknadsfond - UBS Asset Management Asian Equities

2017: 36,2 %

En fond som placerar i ett urval av stora bolag i Asien och som funnits med i toppskiktet under många år har vi utsett som årets vinnare i kategorin Tillväxt/frontiermarknadsfonder. Inom denna breda kategori återfinns en rad aktörer med specialiserad länderförvaltning som presterat väl under 2017. Fonden vi har valt att utse har ett bredare investeringsunivers. Med lokala placeringsspecialister kombinerar fondförvaltaren noggrant utvalda aktier i olika bolag i olika länder och sektorer med målet att dra nytta av intressanta avkastningsmöjligheter, samtidigt som risknivån hålls under kontroll.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 17,9 % | Standardavvikelse: 13,9 | Sharpekvot: 1,3


Årets Globalfond – Morgan Stanley Global Opportunity Fund

2017: 33,8 %

I kategorin Globalfonder har vi utsett en fond som under många år hos Fondmarknaden.se haft en framträdande roll som en av de bästa i sitt segment. Fonden är aktivt förvaltad och vid en jämförelse med dess indexkonkurrenter så är skillnaden i avkastning och nyckeltal påtaglig. Med fokus på globala tillväxtbolag och bolag inom tech-industrin har denna fond, sett över fem år, gett mer än 100 % i meravkastning jämfört med sina konkurrenter.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 22,7 % | Standardavvikelse: 15,0 | Sharpekvot: 1,5

Årets Etikfond – Nordea Fonder Klimatfond

2017: 19,0 %

I denna allt mer betydelsefulla fondkategori återfinns en fond som föregår med gott exempel i frågor och placeringar som gäller vår framtid inom miljö-, sociala- och affärsetiska områden. En större del av fondens medel placeras i bolag som förväntas gynnas, direkt eller indirekt, av de satsningar som görs för att lösa miljöproblemen. Förvaltaren har på ett framgångsrikt sätt hittat företag som gynnas av detta.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 15,5 % | Standardavvikelse: 14,9 | Sharpekvot: 1,2

Årets Branschfond – BlackRock GF World Technology Fund

2017: 37,0 %

I kategorin branschfonder, där många olika branschinslag förekommer har vi åter igen utsett en fond som placerar huvudsakligen inom teknologisektorn. Fonden placerar i stora bolag med ett färre antal placeringar, koncentrade till Nordamerika och Asien. Fonden har i sin breda kategori överträffat sina konkurrenter med i år, över 25 procentenheter.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 21,5 % | Standardavvikelse: 17,4 | Sharpekvot: 1,3

Årets nykomling – Lannebo Fonder Europa Småbolag

2017: 27,4 %

En fond vars förvaltare erhållit utmärkelser av oss vid två tillfällen tidigare, som numera bytt huvudman, lanserade samma förvaltningskoncept hösten 2016. Fonden har lyckats mycket väl med sitt förvaltningsresultat även under 2017. Denna fond placerar i aktier i små och medelstora börsnoterade bolag i Europa. Vi ser med spänning fram emot att följa radarparets framgångsrika förvaltningsstrategi och utser härmed fonden till Årets Nykomling. 

Årets fond - PriorNilsson Realinvest A

2017: 16,0 %

En fond som är ett övertygande bevis på att aktiv förvaltning är bäst och där förvaltarens övertygelse att köpa aktier med gynnsamma nyckeltal när alla andra i marknaden står som säljare bör särskilt uppmärksammas. Fonden blev utnämnd av Fondmarknaden.se som Årets Sverigefond 2016 och ser man till årets avkastning överträffas alla andra i samma kategori märkbart. Sett till samtliga kategorier i utmärkelsen Årets Fonder 2017, redovisar fonden den bästa riskjusterade avkastningen av alla.

Tekniska data 36 månader:
Genomsnittsavkastning: 17,8 % | Standardavvikelse: 10,9 | Sharpekvot: 1,7

Årets fondbolag – Nordea Fonder

Fondbolagets samtliga fonder placerar sig i toppskiktet i kategorierna Sverigefonder, Nordenfonder och Etikfonder där de dessutom tar hem utmärkelsen bästa fond i två av kategorierna. Med hänsyn till en övergripande helhetsbedömning av fondbolaget samt enskilda bedömningar av fonderna gör sig denna storbank förtjänt av utmärkelsen Årets Fondbolag 2017.

För mer information kontakta:

Mikael Tjäder, VD Fondmarknaden.se: 08-545 186 18
Thomas Holmström, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 17
Filip Szymanski, Kapitalförvaltare Fondmarknaden.se: 08-545 186 05

Fondmarknaden.se - Sveriges största fondplattform

Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna, fondpaket och aktivt förvaltade portföljer. Fondab erbjuder både privatkunder, företagskunder samt institutionella kunder en fullständig IT infrastruktur för automatiserad fondhandel. Fondab äger Sveriges största fondhandelsplats Fondmarknaden.se.

Årets fond är ingen köprekommendation. Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Utvecklingen kan gå både upp och ner och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Om oss

Sveriges största fondplattformVår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna och fondportföljer. Fondmarknaden.se ägs och drivs av Fondab AB som erbjuder digitala lösningar för automatiserad fondhandel.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar