Minskat bostadsbyggande slår mot tillväxten – oklart vad mer

Report this content

Sveriges byggindustrier spår att bostadsbyggandet kommer att minska kraftigt de kommande åren. Jämfört med toppen 2017, då det enligt SCB påbörjades 61 576 bostäder i Sverige, spås en minskning till 55 000 bostäder 2018 och till 46 000 bostäder 2019.

Inbromsningen kommer i spåren av en nedgång i bostadspriserna. Enligt Valueguards HOX-index har priserna på bostadsrätter sjunkit med 7,9 procent i riket de senaste 12 månaderna och med 10 procent i Stockholm. Bostadsrätter i Malmö, Göteborg och villor hela landet har klarat sig något bättre.

Frågan blir vad kommer detta betyda? Förutom att det byggs mindre bostäder, färre än de 80 000 per år som Boverket säger att vi behöver bygga.

För det första är bostadsbyggandet i sig en drivare av BNP-tillväxten. På senare år har den blivit nyckeldrivkrafterna och en inbromsning kommer således att slå mot tillväxten. Danske Bank skrev i sin Nordic Outlook som publicerades i januari att tillväxten skulle sjunka till signifikant lägre än potentiell tillväxt. SEB satte siffror i sin Nordic Outlook som publicerades i februari. Bostadsbyggandet som bidrog med 0,7 procentenheter till BNP tillväxten 2017 kommer att dra ned tillväxten med 0,5 procentenheter 2018.

Vad effekterna blir på den bredare ekonomin är oklart. Arbetsmarknaden är fortfarande stark och hushållen har utrymme att öka konsumtionen. Danske Bank skriver att sparkvoten är 17 procent och bedömer hälften av det som flexibelt. Men om bostadspriserna fortsätter att falla och arbetsmarknaden försämras kan privatkonsumtionen påverkas.

För det andra kan bostadsprisfallen, som mestadels har varit koncentrerade till Stockholmsområdet där det verkar finnas ett överutbud av dyra lägenheter, påverka bostadsutvecklarna. Oscar Properties har figurerat i media som en aktör som kan vara i farozonen och det finns säkert fler som kan råka illa ut om prisnedgången fortsätter.

Svaret på frågan vi ställde oss blir således lite blandat. Vi kan vara säkra på att tillväxten kommer att påverkas negativt, men därutöver är effekterna, både för ekonomin i stort och för bolagen i branschen, osäkra.

Mikael Tjäder
VD Fondmarknaden.se / Fondab AB

Prenumerera

Media

Media