Så påverkar den amerikanska skattereformen ditt fondsparande

Den amerikanska skattereformen kommer få stora konsekvenser, vissa uppenbara och andra mer osäkra. Att reda ut effekterna är svårt, framför allt på lång sikt, så vi börjar med det vi vet för att sedan gå vidare till mer osäkra.

Vad vi vet
Det första vi vet är att bolagsskatterna föreslås sänkas till runt 20 %, vilket är klart lägre än nuvarande nivå på 35 %. Olika avdrag gör att få bolag i realiteten betalar en så hög skatt som 35 %, men för de allra flesta bolag kommer detta innebära en skattesänkning, vilket direkt påverkar nettoresultatet positivt.

Vad vi kan spekulera om
Nu blir det lite mer spekulativt, eftersom det rör sig om bedömningar över lång tid. Skattereformen som nyligen röstades igenom senaten är inte bara en förändring av skattesatser utan också, enligt både JCT och CBO, ett finanspolitiskt stimulanspaket så till vida att det ökar budgetunderskottet. Över tio år tror JCT att reformen adderar 0,8 % till tillväxten och 1 200 miljarder dollar till budgetunderskottet. CBO tror att reformen adderar drygt 1 400 miljarder dollar till budgetunderskottet.

Det man kan räkna med är alltså något högre tillväxt än vad som annars varit fallet på bekostnad av ett större budgetunderskott. I den mån som underskottet behöver reduceras i framtiden kan man alltså räkna med finanspolitiska åtstramningar längre fram.

Den fördelningspolitiska effekten av skattereformen känner vi till i stora drag (för mer precision får man avvakta det färdiga förslaget). Den är regressiv och innebär stora skattesänkningar för ägare av kapital. De makroekonomiska effekterna av en ökad ojämlikhet är svåra att säga något om. Det finns ingenting i ekonomiska modeller som säger att det leder till någonting särskilt. Det finns också luddiga begrepp som ”secular stagnation” och ekonomer som kopplar ihop vad de tycker ser ut som en kroniskt svag efterfrågan med ökad ojämlikhet, eftersom rika människor inte spenderar lika stor del av i sin inkomst som fattiga.

Utöver långsiktiga ekonomiska effekter finns också möjligheten att reformen blir en pusselbit som leder till en större politisk förändring i USA. Reformen är impopulär, precis som president Trump och kongressen, vilket kan leda till att demokraterna vinner fler mandat i kommande val. Det innebär i så fall att politiken kommer att få en annan inriktning.

Sammanfattning
För att sammanfatta är det enda man kan säga skattereformen och dess påverkan på börsen att den sänker bolagsskatterna och att det är bra för vinsterna och för börsen. Effekterna på ekonomin och därmed bolagens tillväxt- och vinstutsikter på längre sikt är oklara och därför svåra att säga något om.

Den som sparar långsiktigt i fonder kan konstatera att detta inte är den första skattereformen som genomförs och inte heller den sista. Att låta politiska förändringar i omvärlden påverka inriktningen på ens sparande kan vara klokt, men man bör akta sig för att agera förhastat på enskilda politiska beslut.

Mikael Tjäder, VD Fondab/Fondmarknaden.se

Om oss

Sveriges största fondplattformVår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Det lyckas vi med genom att inspirera till sparande och genom att göra det enkelt att köpa, sälja och byta fonder. Vi erbjuder störst fondutbud, verktyg att hitta de bästa fonderna och fondportföljer. Fondmarknaden.se ägs och drivs av Fondab AB som erbjuder digitala lösningar för automatiserad fondhandel.

Prenumerera

Media

Media