​​Vad innebär låga räntor för fondsparare?

Report this content

Den amerikanska centralbanken sänkte nyligen räntan för första gången sedan 2008. Om det innebär mer expansiv penningpolitik i framtiden återstår att se, men flera aktörer på finansmarknaden har nu positionerat sig för låga räntor under överskådlig framtid.

Det har noterats svaga konjunktursignaler i Europa generellt sett samtidigt som inflationen är fortsatt låg. Mot bakgrund av detta gick den tyska tioåringen nyligen under nollstrecket för första gången. En stor nyhet den senaste tiden har varit att den schweiziska storbanken UBS planerar att erbjuda förmögna kunder i Schweiz negativa räntor på insättningar. Från och med november kommer de kunder som sätter in över två miljoner schweizerfranc att behöva betala 0,75 procent årligen.

Flera banker i Schweiz och i eurozonen har redan fört över kostnaden av negativa räntor på företagskunder, men de flesta större aktörerna har hittills undvikit att göra detta för privatkunder. Det framgår i vilket fall att banker i Europa och USA förbereder sig för låga räntor under överskådlig framtid och genomför åtgärder som gör det svårt att generera avkastning på ett sparkonto. Vad innebär det för en fondsparare att räntenivån väntas hållas fortsatt låg?

Räntefonder

Som fondsparare får låga räntor konsekvenser på flera sätt, framförallt för de som sparar i räntor. Faktum är att många räntefonder som investerar i såväl korta som långa räntor nu erbjuder negativ avkastning, särskilt efter man har tagit hänsyn till inflationstakten.

När långräntor försvagas pekar det förenklat på en svagare konjunkturbild. En recessionsindikator har historiskt varit den inverterade avkastningskurvan, vilket innebär att långa räntor genererar lägre avkastning än korta räntor med samma kreditkvalitet. Mycket av marknadsrörelserna beror dock på centralbankerna just nu. Huruvida de viktigaste centralbankerna uttalar sig duvaktigt (expansivt) eller hökaktigt (åtstramande) har stor effekt på hur räntemarknaden rör sig.

Många aktivt förvaltade räntefonder och obligationsfonder håller dock kort duration, vilket innebär en lägre känslighet mot ränteförändringar. Många förvaltarteam lyfter även fram att de väljer sina obligationer selektivt. Det kan röra sig om att man gillar vissa bolagsnamn mer än andra, eller allokerar mer till vissa sektorer eller stater med upplevt goda utsikter. Dessa fonder har positionerats på så vis att de vill generera avkastning från sina obligationer oberoende av hur räntorna utvecklar sig.

Samtidigt påpekar många bedömare att de förväntade fallissemangen, på engelska default rates, är fortsatt låga. Skuldsättningen i Europa har generellt sett minskat, även om den är fortsatt hög i USA. Det är gynnsamt för ägare av obligationer. Däremot är det svårt att se hur mycket statsobligationer kan falla ytterligare och därmed generera avkastning, varför många aktörer på finansmarknaden rekommenderar låg exponering mot detta segment.

Aktiefonder

Ser man till aktiefonder kan det argumenteras för att de låga räntorna gör att aktier som tillgångsslag blir mer attraktivt. I takt med att det blir svårare att hitta avkastning inom allt fler segment på räntemarknaden, så söker sig fler investerare till aktiemarknaden. Den ökade efterfrågan på aktier driver i sin tur på prissättningen av börsbolag, och gör det mer rimligt för Stockholmsbörsen att handlas något över sin historiska värdering.

Samtidigt prisar räntemarknaden in utsikterna för börsbolagen. Det finns latenta risker på aktiemarknaden, och den största är relaterad till de globala tillväxtutsikterna. I ett antal kvartalsrapporter har USA:s handelskonflikt med omvärlden redan materialiserats i viss utsträckning. Särskilt bolagen med exponering mot Kina påpekar en försvagad efterfrågan, däribland Hexagon.

Slutsats

Det går fortsatt att hitta värde på räntemarknaden inom vissa segment och det går inte att utesluta att statsräntor kan gå ned ännu lägre, även om det förefaller osannolikt. Samtidigt genererar aktiemarknaden fortsatt hög avkastning, även om risken kan betecknas vara högre nu jämfört med årsskiftet givet den starka uppgången. Således finns det fortsatt attraktiva fondalternativ jämfört med att låta pengarna ligga på ett sparkonto med låg eller rent av negativ ränta.

Mikael Tjäder, VD Fondab

Taggar:

Prenumerera

Media

Media