Footway höjer tillväxtmål och lämnar marknadsuppdatering

Report this content

Styrelsen i Footway Group har beslutat om nya målsättningar avseende tillväxt, lönsamhet och hållbarhet i syfte att reflektera potentialen i bolagets multistore-plattform som lanserades i slutet på 2020. Målen har antagits på medellång sikt och ska ses i relation till att nuvarande marknad fortsatt är utmanande med mycket låg efterfrågan inom vissa produktkategorier, men där upp till hälften av marknaden inom sällanköpsvaror förväntas ske via e-handel år 2030. Footway Groups nyligen genomförda förvärv av starka e-handelsvarumärken såsom Sportamore, Solestory och Caliroots, som alla har integrerats under de senaste sex månaderna, ger därmed goda förutsättningar för tillväxt.

Nya målsättningar
Tillväxtmålet har justerats upp och målsättningarna som antagits på medellång sikt har som helhet formulerats enligt följande:

Tillväxt och lönsamhet: En genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 30-40 procent inklusive nya butiker på plattformen, med stabil positiv EBITA som återinvesteras i tillväxt.

Hållbarhet: Årligen öka andelen leverantörer som använder data från plattformen som underlag för hållbar produktion.

Footway Groups tidigare tillväxtmål var att växa med bibehållen lönsamhet, där bolaget strävade efter en omsättningstillväxt om lägst 15 procent per år och att uppnå en positiv EBIT på årsbasis.

Marknadsuppdatering
Som tidigare kommunicerat har Covid-19-pandemin inneburit en utmanande marknadssituation för skor och mode med väsentligt skild utveckling för olika produktkategorier. För skomarknaden som helhet har det senaste två åren inneburit en markant nedgång i efterfrågan på europeisk nivå, vilket understryks av Svensk Handels rapportering om branschens utveckling* där skor uppvisade en nedgång om drygt 30 procent under 2020. Baserat på bolagets egna data har efterfrågan på exempelvis skokategorier avsedda för fest och kontorsarbete minskat med upp till 70 procent, samtidigt som vissa outdoor-kategorier har ökat med upp till 300 procent. Som ett resultat har sporthandeln blivit en mer framträdande konkurrent till modehandeln under det senaste året. Marknadssituationen har också medfört en högre lagerbindning kopplad till minskad försäljning. Bolaget förväntar sig att denna marknadsbild fortsätter under kommande kvartal fram till dess att samhället i högre utsträckning minskar på pandemirestriktionerna.

I det längre perspektivet spås e-handeln fortsätta växa över alla kategorier. Svensk Handel prognostiserar att 31-40 procent av den totala detaljhandeln sker via e-handel år 2030, jämfört 14 procent idag. Sällanköpsvaror såsom elektronik, kläder och sportartiklar förväntas ha högst andel e-handel med upp till 41-52 procent av marknaden. Utvecklingen drivs av digitalisering, generationsskifte och logistikförbättringar. Footway Group är genom sin multistore-plattform med många nischade onlinebutiker, inklusive Sportamore, Solestory och Caliroots som integrerats under de senaste sex månaderna, väl positionerade att kapitalisera på trenden med den ökade e-handeln.

Kommentarer från Daniel Mühlbach, VD:
”Den grundläggande idén med Footway Group är att skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare, där kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö påverkar framtidens produkter”, säger Daniel Mühlbach. ”Med datamängden som genereras på vår nya plattform har vi förutsättningarna att i mycket högre grad än tidigare hjälpa leverantörerna att producera hållbara produkter som möter kundernas efterfrågan. Det innefattar även att identifiera produkter som kan tas ur produktion om de inte är hållbara.”

”Avseende tillväxt så är marknaden för skor och mode fortsatt utmanande på grund av pandemin, men vi ser att plattformen har alla förutsättningar som krävs för att leverera hög tillväxt över tid”, säger Daniel Mühlbach. ”Footway Groups styrka är att vi genom många nischade butiker med starka varumärken kan erbjuda produkter inom olika kategorier på många marknader via ett gemensamt back-end. Vi kommer därför vara väl positionerade att kapitalisera på den starka e-handelstrenden när världen återgår till det normala.”

 

*Källa: Svensk Handel, Läget i handeln – 2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling samt Stilindex april 2021
 

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och servar årligen över 3 miljoner kunder med ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

 

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 22:00 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Citat

​​​​​​​Den grundläggande idén med Footway Group är att skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare, där kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö påverkar framtidens produkter. Med datamängden som genereras på vår nya plattform har vi förutsättningarna att i mycket högre grad än tidigare hjälpa leverantörerna att producera hållbara produkter som möter kundernas efterfrågan. Det innefattar även att identifiera produkter som kan tas ur produktion om de inte är hållbara.
Daniel Mühlbach, VD Footway Group