Footway rapporterar Q2 2020

Report this content

Gemensam plattform för internationell expansion

 
  • Stark ökning av antal besökare till 37,9 miljoner, upp 33%

  • Antal nya kunder ökade med 14% till 415 000 i kvartalet

  • Försäljningen för Q2 uppgick till 602,7 msek

  • Rörelseresultat (EBIT) för Q2 uppgick till -0,4 msek


     

Nettoomsättningen för Q2 uppgick till 602,7 (-) msek, där Footway stod för 294,4 msek och Sportamore för 308,3 msek. Fokus för kvartalet har varit lönsamhet och integrationsplanering. Både Footway och Sportamore uppvisade tillväxt i kvartalet mot föregående år med 10 respektive 28 procent, där utfallet påverkades i olika utsträckning av Covid-19. Footways tillväxt drevs främst av Schweiz, Danmark, Irland och Storbritannien. Sportamores tillväxt påverkades positivt, främst utanför Sverige. Antalet nya kunder i Q2 uppgick till 415 000, vilket både förklaras av förändrade konsumtionsmönster och tillägget av Sportamore.

 

Under Q2 pågick planeringen för integrationen av Sportamore, som efter kvartalets utgång inneburit starten på utvecklingen av en ny teknisk plattform. Den gemensamma plattformen innefattar bakomliggande verksamheter såsom IT, lager och logistik samt kundsupport med fokus på att fortsatt möta kundernas krav på service och tillgänglighet. Lagerhanteringen kommer att optimeras mellan Footways logistikanläggning i Helsingborg och Sportamores anläggning i Eskilstuna.
 

Integrationsprocessen kan komma att ha en viss dämpande effekt på koncernens organiska tillväxt under kommande 12 månader, men förväntas ge betydande kostnadsbesparingar efter genomförd integration samt skapar förutsättningar för internationell expansion för Sportamore. Arbetet med integrationen planeras vara genomfört före årsskiftet 2020/2021.

 

”Den svenska sko- och klädbranschen har påverkats negativt av pandemin, som i år tappat 34 respektive 18 procent. Motsvarande utveckling syns på de flesta marknaderna i Europa. Mot den bakgrunden är jag nöjd att kunna konstatera att våra butiker uppvisar tillväxt i kvartalet,” säger Daniel Mühlbach, koncernchef. ”Vi är nu mitt i integrationen av Sportamore, där vi skapar en gemensam teknisk plattform som lägger grunden för nästa fas i Footways historia. Styrkan i plattformen är att vi samlar nischade onlinebutiker där både kunder och leverantörer känner sig hemma, och som samtidigt drivs av ett starkt back-end i form av exempelvis logistik och datadriven marknadsföring. Vi lägger fullt fokus på att färdigställa och lansera plattformen innan årets slut, för att från och med nästa år kunna växa snabbare på fler marknader med fler butiker.”

 

Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.se/investorsFör ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98


Om Footway

Footway som grundades 2010 är en e-handel med försäljning av produkter inom sport och mode via Footway.com, Sportamore.com, Brandos.com, Solestory.se mfl. Vi vill påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar vi med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Koncernen finns idag på 24 marknader och omsätter omkring 2 miljarder kronor.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors
 

Informationen är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt VDs försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 08:00 CEST.

Taggar: