Footway rapporterar Q3 2021

Report this content

Stark tillväxt på 43% - drivet av förbättrad plattform


  • 43,2% i tillväxt, försäljningen för Q3 uppgick till 337,9 (236,0) msek
  • Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 0,8 (-2,1) msek
  • Antalet besökare har ökat med 31,8% till 19,2 (14,5) miljoner
  • 1,7 miljoner aktiva kunder (R12), en ökning med 33,4%
  • Kundbetyget (Google kundrecensioner) uppgick till 4,9 baserat på 128 000 kundomdömen

”Det är glädjande att tredje kvartalet inneburit stark tillväxt trots omvärldens utmaningar. Flertalet produktkategorier, till exempel kontorsskor och festskor, med en låg efterfrågan under pandemin har börjat öka”, säger Daniel Mühlbach, VD. “Vi fortsätter optimera vår multistore-plattform och har i perioden bland annat lanserat en förbättrad produktsökning. Vi fortsätter expandera med avsikt att lägga till ytterligare butiker, både egna och externa. Arbetet underlättas av att vi äntligen har möjlighet att jobba tillsammans på kontoret igen.”

Nettoomsättningen för tredje kvartalet (Q3) uppgick till 337,9 (236,0) msek, en tillväxt på 43,2%. Tillväxten drivs främst av produktkategorier från de nya butiker som lanserades i november 2020 till januari 2021. Idag finns 8 butiker på plattformen med försäljning på 24 marknader. Footway Groups fortsätter att generera hög kundnöjdhet med ett samlat betyg om 4,9 av 5,0 baserat på 128 000 kundomdömen i Google Reviews. I linje med strategin optimeras nu de processer som krävs för att på ett så effektivt sätt som möjligt även kunna lägga till externa butiker, utöver de butiker som startas internt och butiker som förvärvas. Syftet är att nyttja stordriftsfördelar i lager, kundsupport, logistik och teknik för att tillåta små och medelstora butiker att konkurrera på en internationell marknad med stora aktörer. 

Plattformens skalbarhet påvisas av den kontrollerade kostnadsstruktur som uppnåtts efter integrationen av Sportamore, Caliroots och Solestory. Varje butik drivs av ett litet team med operativ support från Footway Groups centrala organisation. Utbyggnaden av lagret i Eskilstuna fortsätter enligt plan och kommer vid färdigställandet utgöra ett av Nordens största e-handelslager, vilket kommer öka synergierna i plattformen ytterligare.Delårsrapporten, i sin helhet, återfinns även på: footway.com/investorsFör ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Maria Carlson, CFO
Email: maria.carlson@footway.com
Mobil: 070-367 48 48

Om Footway Group
Team Footway driver specialiserade butiker online. Vi vill skapa relevanta platser för mötet mellan kunder och tillverkare. Kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö tror vi kommer vara avgörande för framtidens produkter. Våra onlinebutiker finns idag på 24 marknader och har årligen 2 miljoner kunder och ca 800 varumärken.

Footway Groups aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.com/se/investors

Denna information är sådan som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EUnr 596/2014). Informationen lämnades genom VDs försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2021 08:00 CEST.