Följ upp leads i Kobra II Dashboard

Vi fortsätter arbetet med att utveckla Kobra II Dashboard. Modulen Kobra II Dashboard Säljstöd kompletteras med statistik över arbetet med leads.

I första steget kommer Kobra II Dashboard att visa totalt inkomna leads, hanterade leads och genomsnittstid för hanteringen.

Eftersom de flesta leads mynnar ut i en provkörning, kommer det att finnas siffror på totalt antal bokade och antal genomförda provkörningar, fördelat på nybil, begagnat och demobil.

Kobra II Dashboard kompletteras också med en helt ny vy på säljarnivå. Man kan bland annat följa upp sina säljare på antal tilldelade leads, hanterade leads och leads som leder till affär och även se hur många fordon säljaren sålt till nya kunder.

De nya funktionerna släpps till alla med Dashboard Säljstöd i måndsskiftet juni/juli.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar