FordonsData får fortsatt förtroende av Ford Motor Company

Affärssystemet Kobra II, för återförsäljare och auktoriserade verkstäder, uppnådde full certifiering 2015 och har nu även certifierats för 2016. Det innebär att FordonsData Nordic AB är en av de tre godkända leverantörer som kan titulera sig officiell partner till Ford Motor Company AB.

För att bli en certifierad leverantör till Ford Motor Company måste man utveckla samtliga funktioner i sitt Dealer Management System i enlighet med Fords riktlinjer och krav för att bli godkänd. FordonsData Nordic AB uppnådde full certifiering med Kobra II 2015. Under januari gav Ford Motor Company AB ett vidare godkännande för 2016.

Under åren 2013-2015 pågick utveckling, testning och pilotprojekt på FordonsData tillsammans med Ford Motor Company AB. Ett flertal olika Fordåterförsäljare agerade testpiloter för att säkerställa att Kobra II-systemet kommunicerade på rätt sätt med Fords globala system. Varje anpassning testades av Ford Motor Company of Europé.

- Vi hade en nära dialog under hela certifieringsprocessen och har stort förtroende för Kobra II som affärssystem, säger Christian Lysholm, servicemarknadschef på Ford Motor Company AB.

För Ford-återförsäljaren innebär certifieringen en kvalitetsstämpel och garanti att systemet man använder är godkänt av Ford och att det fungerar tillsammans med Fords andra system.

För att bli godkänd som partner, och kunna bli certifierad som systemleverantör, krävs att man förbinder sig även att anpassa sitt affärssystem efter Fords riktlinjer och att ständigt vidareutveckla systemet utifrån löpande förändringar.

Kontaktperson för mer information:

Christina Windisch
Kommunikationsansvarig

e-post: cw@fordonsdata.se
direkt tel: 010-474 96 01

mobil: 0706-75 72 94

FordonsData Nordic AB
Box 2125, 220 02 Lund

Fakta om FordonsData Nordic AB:

FordonsData Nordic AB är en ledande leverantör av affärssystem för fordonsbranschen. Affärssystemet Kobra II och säljstödsystemet Bilkalkyl används av fler än 550 bilåterförsäljare i Sverige.

Vi är är ett svensk IT-företag som fortsätter växa. På bara några år har vi ökat personalstyrkan med 50% och är nu ett företag med 89 anställda. Vi verkar i den spännande Öresundsregionen och arbetar särskilt målmedvetet med att attrahera unga systemutvecklare med en särskild satsning på unga talanger i vårt traineeprogram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi hade en nära dialog under hela certifieringsprocessen och har stort förtroende för Kobra II som affärssystem.
Christian Lysholm, servicemarknadschef på Ford Motor Company AB