• news.cision.com/
  • Forena/
  • Forena i Novusundersökning: fyra av tio pensionärer säger sig inte ha råd att bo kvar – var ska framtidens pensionärer bo?

Forena i Novusundersökning: fyra av tio pensionärer säger sig inte ha råd att bo kvar – var ska framtidens pensionärer bo?

Report this content

Det är numer allmänt känt att pensionerna befinner sig i fritt fall. De allra flesta blivande pensionärer kommer få mindre än halva sin lön i allmän pension. Det kan tvinga dem att flytta från sina hem. 

I storstadsområdena där boendekostnaderna är höga och där banker och regelverket ställer hårda krav på betalningsförmågan kan Sverige stå inför en stor boendekris för blivande pensionärer som har låg eller saknar tjänstepension och privat pensionsförsäkringssparande.

I storstadsområdena där boendekostnaderna är höga och där banker och regelverket ställer hårda krav på betalningsförmågan kan Sverige stå inför en stor boendekris för blivande pensionärer som har låg eller saknar tjänstepension och privat pensionsförsäkringssparande.

Frågan som måste ställas är var de framtida äldre ska bo någonstans när chocken över den dåliga pensionen blir verklighet?

Forena har låtit Novus ställa frågan till svenska folket vad man tror om möjligheterna att bo kvar i sitt befintliga hem givet att pensionsnivån inte höjs.

Inte överraskande att endast en fjärdedel skulle kunna bo kvar i sin nuvarande bostad med enbart en pension som motsvarar 45 procent av lönen. Särskilt inte med tanke på hushållens ofta höga boendekostnader. Förvisso kommer de flesta ha en pension som består av både allmän pension och tjänstepension. De flesta är emellertid inte alla. Uppskattningsvis saknar 10 till 13 procent av de nyblivna pensionärerna tjänstepension. Det betyder att omkring 230 000 till 250 000 pensionärer endast har allmän pension.

Däremot är det överraskande och nedslående att drygt 40 procent av de yrkesverksamma i Sverige tror inte att de själva kommer att klara sina framtida boendekostnader ifall de får en pension som motsvarar 68 procent av sin tidigare lön. Alltså en pension som består av 45 procent av allmän pension och resterande del på 23 procent från tjänstepensionen.

Tvåsamhet, inte den individuella pensionen, är tryggheten för att kunna bo kvar som pensionär tror en tredjedel av de yrkesverksamma. Medan var tionde bedömer att pensionen inte kommer räcka.

Givetvis förändras bostadsbehoven under livet, vilket också kan påverka kostnaden. Ekonomin kan även förstärkas av en eventuell bostadsförsäljning. Dessutom skiftar boendekostnaderna betydligt i landet. Medelhyran i Bjurholm kommun i Västerbotten är till exempel bara hälften av den i Täby kommun, strax norr om Stockholm. För 70 kvm stor lägenhet i Bjurholm är månadshyran 4 480 kronor, att jämföra med 9 310 kr i Täby. Däremot skiftar inte pensionerna lika mycket mellan kommunerna i landet.[1] Medianpensionen (allmän pension och tjänstepension) är drygt 30 procent högre i Täby jämfört med Bjurholm.[2]

Sveriges pensionssystem har allt sedan folkomröstningen om ATP 1957, haft som målsättning att pensionärer ska garanteras en pension som ger dem en ekonomisk standardtrygghet, vilket minst motsvarar 75 - 80 procent av tidigare inkomst. Där merparten, 60 till 65 procent utgörs av allmän pension, medan resten består av tjänstepension eller motsvarande. Den målsättningen kan inte ersättas med en förväntan om att människor ska skaffa sig en partner eller flytta till en billigare bostad någon annanstans i Sverige för att klara sig som pensionär. Vad som behövs är en rejäl uppgradering av det allmänna pensionssystemet. Den beslutade pensionsåldershöjningen måste kombineras med en höjning av pensionsavgiften. När kan vi förvänta oss ett förslag om detta från pensionsgruppen?

 

[1]

https://hurvibor.se/boendekostnader/medelhyra/

[2] https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/sa-blir-pensionen-2021

Mikael Romero
Pressansvarig
08-791 17 06
mikael.romero@forena.se
Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra drygt 14 000 medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen!

Media

Media

Dokument & länkar