• news.cision.com/
  • Forena/
  • Forena rapport: 1994 års pensionsöverenskommelse ger en pension på i genomsnitt 45 procent av slutlönen

Forena rapport: 1994 års pensionsöverenskommelse ger en pension på i genomsnitt 45 procent av slutlönen

Report this content

Dagens allmänna pensionssystem sattes i drift år 1999, men det är först i år det är möjligt att beräkna vad personer som uteslutande omfattas av dagens system fick i pension när de fyllde 65 år. Forenas Stora pensionsrapport visar att dessa personer, som är födda år 1954 och gick i pension när de fyllde 65 år, i genomsnitt fick 45 procent i allmän pension i förhållande till deras slutlön.

Dagens allmänna pensionssystem sattes i drift år 1999, men det är först i år det är möjligt att beräkna vad personer som uteslutande omfattas av dagens system fick i pension när de fyllde 65 år. Forenas Stora pensionsrapport visar att dessa personer, som är födda år 1954 och gick i pension när de fyllde 65 år, i genomsnitt fick 45 procent i allmän pension i förhållande till deras slutlön. Det betyder att kompensationsnivån har rasat från 61 till 45 procent av slutlönen sedan den första årskullen gick i pension inom ramen för dagens allmänna pensionssystem.

Årskullarna födda mellan åren 1938 och 1953 har fått en pension som har beräknats utifrån särskilda övergångsregler som även har inkluderat pensionsrätter från det tidigare systemet med folkpension och allmän tilläggspension (ATP). Det allmänna pensionssystemet har som målsättning att ge en pension på minst 60 procent av slutlönen, vilket inte har uppnåtts.  Den genomsnittliga allmänna pensionen för årskull 1954 uppgick till 13 672 kronor per månad före skatt. Om pensionsnivån bibehållits på 61 procent skulle pensionen ha varit 4 658 kronor högre per månad, det vill säga 18 330 kronor före skatt och 14 950 kronor efter skatt. Det som verkligen lyfter nyblivna pensionärer över fattigdomsgränsen är tillskottet från deras tjänstepensioner och privata pensionssparande. Det ger i genomsnitt en total pension på 73 procent, eller 22 077 kronor per månad före skatt och 17 640 kronor per månad efter skatt, för personer födda 1954.

Endast höginkomsttagarna fick en allmän pension som efter skatt översteg SCB:s gräns för låg ekonomisk standard med en marginal på 470 kronor per månad. Män födda 1954 får 63 720 kronor mer i pension per år än kvinnor. Kvinnor födda samma år får i genomsnitt en total pension på 19 580 kronor per månad, vilket motsvarar 79 procent av den genomsnittliga pensionen för män i samma årskull (24 890 kronor per månad). Morgondagens pensionärer kan få det väsentligt sämre på grund av att dagens pensionsfall kan förväntas fortsätta om inget görs. Pensionsnivån kryper under 45 procent av slutlönen för alla som är födda efter år 1963 och faller under 40 procent för alla födda efter år 1990.

Med pensionsgruppens förslag till riktålder höjs pensionerna till drygt 50 procent av slutlönen för de flesta årskullar födda efter år 1960. Normen om att ta ut pension vid 65 år är stark. Drygt 50 procent i årskull 1954 tog ut hela sin allmänna pension när de fyllde 65 år. Inkluderas även de som redan innan 65-årsdagen hade tagit ut hela sin allmänna pension stiger andelen till hela 87 procent. 

- Fakta visar nu från den första årskullen som går i pension i det nya pensionssystemet att politikernas löften och utfästelser har svikits. Det är oerhört allvarligt. Det svenska pensionssystemet måste reformeras och förstärkas. De olika typer av bidrag som flertalet partier nu ställer ut är inte lösningen. De löften som ställts ut av de partier som stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse måste nu hållas och vidta de åtgärder som krävs. Allt annat kan bara betraktas som ett svek mot dagens och morgondagens pensionärer, säger Håkan Svärdman Samhällspolitisk chef på Forena. 

Mikael Romero
Pressansvarig
08-791 17 06
mikael.romero@forena.se
Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra drygt 14 000 medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar