• news.cision.com/
  • Forena/
  • Forenas stora pensionsundersökning – regional bearbetning. Stockholmarna har högst pensioner. Gotlänningarna har lägst pension. Så ser läget ut län för län

Forenas stora pensionsundersökning – regional bearbetning. Stockholmarna har högst pensioner. Gotlänningarna har lägst pension. Så ser läget ut län för län

Report this content

I denna rapport jämför vi utfallet i pension i Sveriges samtliga län för personer som är födda år 1953 och som år 2019 tog ut hel allmän ålderspension. Rapporten baseras på en särskilt register-bearbetning som Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort på uppdrag av Forena.
Stockholmarna har högst pension i landet. Den genomsnittliga pensionen i huvudstaden är 23 424 kronor/månad. Gotlänningarna har lägst pension, 18 855 kronor/månad. Som andel av slutlönen har stockholmarna däremot de lägsta pensionerna i landet, 71 procent. Medan pensionärer i Västernorrland, Södermanland, Värmland och på Gotland har de högsta pensionerna som andel slutlönen, 76 procent.

Kvinnliga pensionärer i Stockholm har den högsta pensionen bland landets kvinnor. Jämfört med männen så är det endast Stockholmskvinnorna som har högre pension än genomsnittet för män på Gotland, som har den lägsta pensionen bland män i Sverige. I övriga län har männen en genomsnittlig pension som är högre än genomsnittet för kvinnor i samtliga län. Den lägsta pensionen bland kvinnor återfinns i Dalarna, 17 430 kronor/månad.

Pensionsgapet mellan kvinnor och män är i kronor räknat störst i Dalarna och minst i på Gotland. Där har kvinnorna 85 procent av männens pension. I kronor uppgår skillnaden till 3 193 kronor/månad. När vi jämför den totala pensionsnivån för årskullarna födda år 1943 och år 1953 som gick i pension vid 65 år kan vi konstatera att nivån har minskat i samtliga län. Pensionsfallet har varit kraftigast i Stockholm där pensionsnivån har minskat med 11 procentenheter, vilket är dubbelt så mycket jämfört med Blekinge, Kronoberg och Värmland.

- Pensionsraset i Stockholm är häpnadsväckande. Flera län kommer inom några år att befinna sig i samma dystra situation som stockholmarna upplever nu. Det innebär att den allmänna pensionen endast utgör ett grundbidrag för allt fler pensionärer. För att skydda sig mot en svår ekonomisk situation som pensionär, i värsta fall fattigdom, krävs en tjänstepension och ofta ett kompletterande privat sparande, säger Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman och fortsätter:

- Pensionsgapet mellan kvinnor och män varierar kraftigt i landet. På Gotland där gapet är som minst är också männens pension som lägst jämfört med övriga män i landet. När de allmänna pensionerna fortsätter att rasa kan vi förvänta oss att pensionsgapet krymper. Det är dock en klen tröst för alla. Om pensionssystemet reformeras genom högre pensionsavgift, en garantipension som premierar arbete och förmånligare beskattningsregler för tjänstepensionsavsättningar skulle pensionsgapet minska tack vare att pensionerna höjs för både kvinnor och män.

Mikael Romero
Pressansvarig
08-791 17 06
mikael.romero@forena.se
Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra drygt 14 000 medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen!

Media

Media

Dokument & länkar