Hela livet – Halva lönen   Forenas stora pensionsrapport 2021

Report this content

Lägsta nivån någonsin i den allmänna pensionen.

Sedan den första årskullen gick i pension inom ramen för det reformerade allmänna pensionssystemet har kompensationsnivån rasat från 61 till 45 procent av slutlönen. Årskullarna som är födda 1938 och 1939 fick 61 procent i pension av slutlönen, medan den yngsta årskullen födda 1953 fick 45 procent. Det är den lägsta nivån någonsin.

Ur årets rapport: Det allmänna pensionssystemet har som målsättning att ge en pension på minst 60 procent av slutlönen. Den genomsnittliga allmänna pensionen för årskull 1953 uppgick till 13 303 kronor per månad före skatt. Om pensionsnivån bibehållits på 61 procent skulle pensionen ha varit 4 521 kronor högre per månad, det vill säga 17 824 kronor före skatt och 14 525 kronor efter skatt.

Det som verkligen lyfter nyblivna pensionärer över fattigdomsgränsen är tillskottet från deras tjänstepensioner och privata pensionssparande. Det ger i genomsnitt en total pension på 73 procent, eller 21 427 kronor per månad före skatt och 16 922 kronor per månad efter skatt, för personer födda 1953.

Endast höginkomsttagarna fick en allmän pension som efter skatt översteg SCB:s gräns för låg ekonomisk standard med en marginal på 289 kronor per månad. Män födda 1953 får 65 556 kronor mer i pension per år än kvinnor. Kvinnor födda samma år får i genomsnitt en total pension på 18 834 kronor/månad, vilket motsvarar knappt 78 procent av den genomsnittliga pensionen för män i samma årskull (24 297 kronor/månad).

Morgondagens pensionärer kan få det väsentligt sämre på grund av att dagens pensionsfall kan förväntas fortsätta om inget görs. Pensionsnivån kryper under 45 procent av slutlönen för alla som är födda efter år 1961 och faller under 40 procent för alla födda efter år 1992. Med pensionsgruppens förslag till riktålder höjs pensionerna till drygt 50 procent av slutlönen för de flesta årskullar födda efter år 1959. Normen om att ta ut pension vid 65 år är stark. Drygt 50 procent i årskull 1953 tog ut hela sin allmänna pension när de fyllde 65 år. Inkluderas även de som redan innan sin 65-årsdagen hade tagit ut hela sin allmänna pension stiger andelen till hela 87 procent.

- Jämfört med Forenas tidigare undersökningar kan vi nu konstatera pensionsfallet har accelererat allt snabbare. För två år sedan beräknade vi att årskullar födda 1971 eller senare riskerar få en pension under 45 procent. Nu sker detta för födda 1961 eller senare. Ska raset stoppas krävs politisk handlingskraft. För varje år en reformering dröjer kan vi förvänta oss att pensionen minskar med minst en procentenhet, vilket för en vanlig löntagare innebär 300 – 500 kronor minder i pension per månad. En höjning av pensionsavgiften i kombination med en pensionsåldershöjning skulle stoppa raset och höja pensionerna. Ett ansvar som vilar på regeringens pensionsgrupp där även Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna ingår, säger Forenas Samhällspolitiske chef Håkan svärdman i en kommentar. 

Mikael Romero
Pressansvarig
08-791 17 06
mikael.romero@forena.se
Forena är försäkringsbranschens fackförbund. Vi jobbar för ett tryggt och utvecklande arbetsliv för anställda inom försäkring och finans. Våra drygt 14 000 medlemmar finns inom alla yrkesroller på försäkringsbolag, banker som ägs av försäkringsbolag och hos försäkringsförmedlare. Forena är det största facket bland akademiker och chefer i försäkringsbranschen!

Media

Media

Dokument & länkar