• news.cision.com/
  • Forena/
  • Ny pensionsunderundersökning från Forena: Svenskarna efterlyser pensionsreform – genomsnittslöntagaren har förlorat 4 500 kronor i månaden

Ny pensionsunderundersökning från Forena: Svenskarna efterlyser pensionsreform – genomsnittslöntagaren har förlorat 4 500 kronor i månaden

Report this content

Fackförbundet Forena har under flera år visat att pensionsraset fortsätter i oförminskad takt.  Den allmänna pensionen motsvarar 47 procent av den tidigare inkomsten (slutlön) för nyblivna pensionärer. I början av 2000-talet låg motsvarande andel på 61 procent. I kronor innebär det en pensionsförlust på 4 500 kronor per månad före skatt för en genomsnittslöntagare. Det massiva pensionsraset beror huvudsakligen på oförändrad pensionsålder och en otillräcklig pensionsavgift.

Urholkningen av pensionssystemet uppskattas inte av svenskarna, visar en ny Novus-undersökning som har genomförts på Forenas uppdrag.

Undersökningen visar att:

  • Drygt åtta av tio svenskar tycker att det offentliga ersättningssystemet ger pensionärerna en låg ekonomisk standard.
  • Hälften av svenskarna bedömer att de måste minst ha 80 till 100 procent av sin nuvarande lön för att ha en bra ekonomisk standard som pensionär. Knappt var tionde svensk anser att 64 procent eller mindre av lönen kommer att räcka när det går i pension.

Föga förvånande upplever därför fyra av tio svenskar stor oro inför framtiden över att pensionen inte kommer att räcka till för att förverkliga sina förväntningar på ålderns höst.

Undersökningen visar även att svenska folket efterlyser en reformering av det allmänna pensionssystemet, inte fler skattesänkningar eller bidrag. Drygt en tredjedel vill se en höjning av pensionsavgiften för att höja pensionerna och något fler, 35 procent, föredrar att både pensionsåldern och pensionsavgiften höjs. Endast 8 procent av svenskarna tycker att dagens pensionssystem ska förbli oförändrat.  

Pensionsgruppen, som består av riksdagspartierna bakom dagens allmänna pensionssystem och vars uppdrag är att vårda systemet, går följaktligen inte i takt med svenskarnas uppfattning om vad som är en trygg pension och vad som behöver göras för att höja pensionerna.

Hittills har pensionsgruppen, under ledning av socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi, nöjt sig med att införa det nya pensionärsbidraget samt ett principbeslut om en successiv höjning av pensionssystemets åldersgränser. Helt otillräckligt. Mer måste göras. Därför uppmanar vi pensionsgruppen att inom en snar framtid presentera ett förslag om en höjd pensionsavgift, som tillsammans med en höjning av pensionsåldern rustar pensionssystemet för både vardag och kris så att alla pensionärer som slitit ett helt liv får en pension som går att leva på!

Undersökningen bland allmänheten är genomförd mellan den 10 till 18 december och har 1 067 svarande.

Bilaga med kommentarer

Media

Media