Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden finansierar uppbyggnaden av forskningsinstitut på Handelshögskolan i Stockholm

Report this content

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm initiativtagare till att inrätta ett forskningsinstitut inom området bolagsstyrning, SSE Corporate Governance Institute (SCGI). Föreningen stöttar verksamheten med 500 000 kronor årligen i tre år med avsikt att förlänga i ytterligare två år.

SCGI ska bedriva tillämpad forskning och utbildning inom området bolagsstyrning ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Fokus ligger på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. Institutet samarbetar med ett omfattande svenskt och internationellt nätverk av akademiker och praktiker.

Institutet ska främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning genom utbildning på såväl grundnivå som forskar- och fortbildningsnivå, samt också fungera som en plattform för ökat samarbete mellan ekonomer och jurister i bolagsstyrningsfrågor.

– SCGI kommer att bedriva forskning i världsklass inom bolagsstyrning; forskning som ger effekt. Dessutom kommer institutet att engagera studenter i centrala ämnen för bolagsstyrning genom bland annat ”live learning”-projekt i samarbete med företag i relevanta branscher. SCGI:s kärnaktiviteter inkluderar också att engagera sig i kunskapsutbyte med företagsledare, beslutsfattare och allmänheten. Tillsammans skapar dessa aktiviteter ett institut som är såväl akademiskt som praktiskt slagkraftigt, säger Lars Henriksson, Head of Center for Business Law vid Handelshögskolan.

– Vi förväntar oss att institutets forskning kommer att ge viktig input till utvecklingen av svensk bolagsstyrning och bidra med underlag för att försvara vår corporate governance-modell internationellt, kommenterar Katarina Lidén, vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.

Mer information om SCGI finns på Handelshögskolans webbplats:
https://www.hhs.se/en/research/institutes/sse-corporate-governance-institute/

 

Om Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska självregleringen på aktiemarknadsområdet och verkar genom sina fem sakorgan:

• Aktiemarknadsnämnden
• Aktiemarknadens självregleringskommitté
• Kollegiet för svensk bolagsstyrning
• Nämnden för svensk redovisningstillsyn
• Rådet för finansiell rapportering

Mer information om föreningen finns på webbplatsen:
God sed på värdepappersmarknaden

 

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Tel. 08-508 822 78, e-post: katarina.liden@godsed.se

Erik Lidman, Institute director, SSE Corporate Governance Institute
Tel. 076-238 55 00, e-post: erik.lidman@hhs.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar