Delårsrapport för FöreningsSparbanken

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari - juni 2004 Den 18 augusti 2004 Fortsatt starkt resultat Första halvåret i sammandrag: · Periodens resultat ökade med 22 procent till 3 626 mkr (2 983) · Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 5 286 mkr (4 529) · Räntabiliteten på eget kapital ökade till 17,6 procent (15,3) · Resultat per aktie ökade med 22 procent till 6,87 kronor (5,65) · Totala intäkter ökade med 4 procent till 12 694 mkr (12 254) · Räntenettot ökade med 3 procent till 8 249 mkr (7 991) · Provisionsnettot ökade med 23 procent till 3 313 mkr (2 701) · Nettoresultat av finansiella transaktioner ökade med 22 procent till 502 mkr (412) · Kostnadsökningen exklusive resultatbaserade personalkostnader var 2 procent · Kreditförlusterna minskade med 58 procent till 283 mkr (672) · Återköp av egna aktier har påbörjats Avtal om försäljning av FI-Holding tecknades För ytterligare information kontakta Jan Lidén, VD och koncernchef Telefon 08 - 585 922 27 Henrik Kolga, informationsdirektör Telefon 08 - 585 927 79, 0708-11 13 15 Jonas Blomberg, chef Investor relations Telefon 08 - 585 933 22, 0702 - 650 133 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/18/20040818BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar