Enighet med fristående sparbanker- överenskommelser klara om ca 75% av kontoren

Bred enighet med fristående sparbanker Överenskommelser klara om drygt 75 procent av kontoren Överenskommelser har nu träffats mellan Sparbanken Sverige, under namnändring till FöreningsSparbanken, och fristående sparbanker om försäljning till fristående sparbanker av 120 av de 150 föreningsbankskontor som finns inom fristående sparbankers verksamhetsområden. De hittills överenskomna affärerna motsvarar en försäljningssumma på drygt 3 miljarder kronor. Sammanlagt har överenskommelser träffats med 40 av de fristående sparbankerna. De återstående förhandlingarna beräknas vara slutförda före november månads utgång. De fristående sparbankerna har var och en som köpare att avgöra när offentlighet ges om att överenskommelse träffats om kontorsförvärv. Hittills har 18 fristående sparbanker offentliggjort att kontorsförvärv kommer att ske. (Se bilaga) Samägda banker I två fall planeras för närvarande att bilda en ny samägd bank omfattande den fristående sparbankens och Föreningsbankens kontorsrörelser på berörda orter. Ägare av den nya banken blir i dessa fall dels en nybildad lokal stiftelse, dels FöreningsSparbanken. Nya Lokala Banker bildas i Lund, samt i nordvästra Skåne Av de fristående sparbankerna har Sparbanken Finn i Lund, samt Sparbanken Gripen i Ängelholm valt att ställa sig vid sidan av den principöverenskommelse som träffats mellan den blivande FöreningsSparbanken och Fristående Sparbankers Riksförbund, FSR. Principöverenskommelsen utgör förutsättning för att respektive fristående sparbank skall erbjudas förvärva Föreningsbankskontor inom sitt verksamhetsområde. Styrelsen i den blivande FöreningsSparbanken har, efter att ha konstaterat dessa sparbankers ställningstaganden, i dag beslutat att inom den blivande FöreningsSparbanken inrätta ytterligare två lokala banker. Dessa omfattar Föreningsbankens nuvarande kontorsrörelser dels i Lund och Staffanstorp, dels i Båstad, Förslöv, Munka-Ljungby, Ängelholm och Örkelljunga. - Fusionsarbetet går bra och ligger före tidplan. Detta gäller även samarbetet med de fristående sparbankerna, där vi nu kan konstatera att merparten av sparbankerna redan ingått överenskommelser att förvärva föreningsbankskontor och därmed också markerat intresse för ett fortsatt långsiktigt samarbete med FöreningsSparbanken, säger FöreningsSparbankens VD Reinhold Geijer i en kommentar. Nästa rapport avseende förhandlingarna med fristående sparbanker om kontorsförvärv beräknas lämnas den 25 november. För ytterligare information: Göran Gunnarsson, vVD, förhandlingsansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08 - 790 17 47 Nils-Fredrik Nyblaeus, vVD, ekonomiansvarig FöreningsSparbanken, tfn 08 - 790 25 32 Einar Frydén, informationsansvarig, tfn 08- 790 16 30, 0705 - 11 00 33 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/30/19990208BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar