FöreningsSparbanken lanserar två nya aktieindexobligationer

Report this content

Fortsatt stor efterfrågan på garanterade produkter FöreningsSparbanken lanserar under perioden 7- 25 oktober två stycken nya aktieindexobligationer. - När tiderna känns osäkra ökar intresset för säkra investeringar som ändå ger möjlighet till god avkastning. Då är kapitalgaranterade produkter som SPAX särskilt efterfrågade säger Per Selinder produktutvecklare på Swedbank Markets. Många är de som tröttnat på aktiemarknadens nyckfullhet, men inte på dess möjligheter. - Människor har olika behov av trygghet i sina placeringar och därför försöker vi att ta fram fler variationer av SPAX dessutom med olika trygghetsnivåer. För att möta efterfrågan har frekvensen i utgivningen ökat så att det i stort sett alltid ska gå att teckna SPAX. I BasSPAX3 är avkastningen beroende av ett aktieindex, Sverige40prisindex, bestående av de cirka 40 värdemässigt mest omsatta aktierna och depåbevisen på Stockholmsbörsen . Om aktieindex utvecklas positivt finns möjlighet till god avkastning. Om utvecklingen däremot blir negativ återfås alltid det satsade kapitalet under förutsättning att BasSPAX3 behålls under hela löptiden. I VärldenGaranti är en del av avkastningen garanterad och en del aktierelaterad. Den garanterade avkastningen är 10 procent förutsatt att VärldenGaranti behålls under hela löptiden. Det motsvarar en årlig ränta på cirka 2,4 procent. Den aktierelaterade avkastningen är beroende av utvecklingen i en aktieindexkorg bestående av fyra aktieindex omfattande aktiemarknaderna i USA, Europa (2 index) och Japan. Vid en negativ utveckling återfås alltid det satsade kapitalet plus den garanterade avkastningen under förutsättning att VärldenGaranti behålls under hela löptiden. Möjlighet finns till extra avkastning utöver den garanterade om aktiemarknaderna i USA, Europa och Japan utvecklas positivt under löptiden. ======================================================================== ==== FAKTA Anmälningstid 7-25 oktober 2002 Avkastningskoefficient Fastställs 30 oktober 2002 för BasSPAX 3 och 31 oktober 2002 förVärldenGaranti Avgift-courtage 1,5 procent av beloppet,miniavgift 150 kronor Återbetalningsdag 8 november 2006 För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Per Selinder, produktutveckling Swedbank Markets, tfn 08-585 930 58 Christina Sjöberg, marknads- och informationschef Swedbank Markets, tfn 08-58593701, mobil 070-588 10 07 www.foreningssparbanken.se/spax ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021004BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021004BIT00710/wkr0002.pdf

Dokument & länkar