FöreningsSparbanken prisas för kompetensutveckling

FöreningsSparbanken prisas för kompetensutveckling FöreningsSparbanken har av KompetensGruppen i Sverige AB utsetts till Årets Kompetensföretag 2004. Motiveringen lyder: "FöreningsSparbanken kännetecknas av ett helhetstänkande där nytta och mervärde för alla berörda - intressenter, samhälle och anställda - skapas. Den samlade kompetensen är den viktigaste konkurrensfaktorn för FöreningsSparbanken. Kundnöjdhet, lönsamhet och medarbetarskap mäts regelbundet. Mätningarna är kopplade till den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen. Kompetensutvecklingen baseras på yrkesroller och genomförs i en rad olika former inom ramen för ett flexibelt lärande. Det vi ser i FöreningsSparbanken visar att ett tålmodigt och långsiktigt arbete ger resultat." - Kompetenta medarbetare är en av de faktorer som betyder mest för kundernas val av bank. Vår satsning på medarbetarnas kompetensutveckling är långsiktig och avgörande för hur nöjda våra kunder är. Därför är det glädjande att få den här utmärkelsen, säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Jan Lidén. Utmärkelsen Årets Kompetensföretag delas sedan 1999 årligen ut i samband med Kompetensmässan, som i år hålls för femtonde året på World Trade Center i Stockholm. Bland tidigare vinnare märks bland andra Statoil, McDonalds och Volvo Personvagnar. För ytterligare information: Staffan Ivarsson, bitr personaldirektör FöreningsSparbanken, 070-577 27 43 Anders Åkerman, VD KompetensGruppen i Sverige AB, 08-20 21 10 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041109BIT21050/wkr0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar