Fortsatt fokus på garanterade produkter

Report this content

Fortsatt fokus på garanterade produkter Den långvariga nedgången på aktiemarknaden har skapat en oro hos många kunder där fallande kurser har inneburit kännbara värdeminskningar av det placerade kapitalet. Vi kan idag se en större riskmedvetenhet i valet av placeringsalternativ och efterfrågan på tryggare alternativ med garanterad avkastning har ökat. Frågor kring hur kapitalet ska fördelas mellan olika placeringsalternativ för att minska riskerna har aktualiserats i och med börsnedgången. FöreningsSparbanken råd till kunderna är att se över sin ekonomi med jämna mellanrum så att fördelningen mellan olika placeringsalternativ stämmer överens med vad man vill uppnå med sitt sparande. Att inte vila för länge på samma ben. Vad som är rätt placering ändras hela tiden och kanske behöver placeringarna också förändras över tiden. Under perioden 20 januari - 14 februari 2003 lanserar FöreningsSparbanken fem nya aktieindexobligationer (SPAX), varav två med garanterad avkastning. Hela världens aktiemarknader med VärldenGaranti och VärldenSPAX. Denna SPAX liknar i stort tidigare emitterade VärldenSPAX. Den aktierelaterade avkastningen är knuten till fyra index som representerar aktiemarknaderna i USA, Japan och två index i Europa. I Garantialternativet är avkastningen dels garanterad dels beroende av utvecklingen av aktieindexkorgen men med ett tak på 60 procent. Den garanterade avkastningen är 10 procent, vilket motsvarar en årseffektiv ränta på cirka 2,4 procent. Den aktierelaterade avkastningen är beroende av aktieindexkorgens procentuella uppgång mellan 10 och 60 procent. Med VärldenSPAX ges möjlighet till högre avkastning, men ingen garanterad avkastning. Löptiden är cirka 4 år. SverigeGaranti Intervall, ett intressant alternativ till banksparande. Den garanterade avkastningen i SverigeGaranti Intervall kommer att vara mellan 6-7 procent, vilket motsvarar en årseffektiv ränta på cirka 2,5 procent. Den aktierelaterde avkastningen är beroende av månatliga utvecklingen inom ett givet intervall av ett index bestående av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna och depåbevisen på Stockholmsbörsen. Intervallet för månatlig indexutveckling är indikativt+/- 1,3 procent. Den avkastning som utbetalas på återbetalningsdagen är det högre av summan av index månatliga utveckling och garanterad avkastning. Löptiden är cirka 2,5 år. Placera nationellt med SverigeSPAX och SverigeMAX Avkastningen är kopplad till samma breda index som i SverigeGaranti Intervall och styrs av index uppgång, men med ett tak på 60 procent. I MAX riskeras knappt 10 procent av insatsen mot möjlighet till en högre avkastning. ======================================================================== === FAKTA Anmälningstid: 20 januari till 14 februari 2003 Avkastningskoefficient: Fastställs 19 februari 2003 för SverigeSPAX och SverigeMAX. För VärldenGaranti och VärldenSPAX 20 februari 2003. Garanterad avkastning och Intervall: Fastställs 19 februari 2003 för Sverige Garanti Intervall Avgift-courtage: 1,5 procent av beloppet,miniavgift 150 kronor Återbetalningsdag: 31 augusti 2005 för SverigeGaranti Intervall. För de övriga är återbetalningsdag 7 mars 2007. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, tfn 08-585 920 49 Fredrik Thulin, produktutveckling Swedbank Markets, tfn 08-585 920 24 mobil 070-621 25 45 Anna Berglund, informatör Swedbank Markets, tfn 08-585 910 36, mobil 073-703 45 40 www.foreningssparbanken.se/spax ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar