FSPA och Färs & Frosta Sparbank

FöreningsSparbanken och Färs & Frosta Sparbank utvecklar samarbetet i Skåne Styrelserna för Färs & Frosta Sparbank och FöreningsSparbanken AB har beslutat förstärka sitt samarbete. Under 1999 ombildas Färs & Frosta Sparbank till en stiftelse, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, med syfte att vidareutveckla och modernisera sparbanksidén och öka möjligheterna att verka för bygdens utveckling. Samtidigt bildas ett bankaktiebolag, Färs & Frosta Sparbank AB som kommer att ägas av ovannämnda sparbanksstiftelse till 70% och av FöreningsSparbanken till 30% genom att FöreningsSparbanken tecknar aktier för drygt 250 miljoner kronor. Transaktionerna förutsätter erforderliga myndighetstillstånd. FöreningsSparbanken säljer sina kontorsrörelser i Lund, Staffanstorp, Löddeköpinge, Svalöv, Kågeröd och Tågarp till Färs & Frosta Sparbank i syfte att stärka konkurrenskraften i Skåne och renodla den geografiska uppdelningen i regionen. Den nya banken får en affärsvolym på ca 15 miljarder kronor och 285 anställda på 26 kontor. Den sammanlagda inlånings- och utlåningsvolymen beräknas bli i storleksordningen 8 miljarder kronor, varav cirka 2 miljarder hänför sig till de kontorsrörelser som nu ska överlåtas från FöreningsSparbanken. "Vi har haft en kraftig ökning av affärsvolymen utöver de 3.5 miljarder som vi förvärvade den 1 mars 1998. Rörelseresultatet för året blir också över förväntan"berättar Lennart Haglund VD i Färs & Frosta Sparbank. "Vårt servicekoncept har fått stor genomslagskraft över hela regionen och därför är en ytterligare expansion helt naturlig. Samtidigt är det en stor fördel att ha en stark nationell och internationell partner." Styrelsen för Färs & Frosta kommer snarast att kalla till extra sparbankssstämmor som kommer att äga rum i januari 1999. Under förutsättning att sparbanksstämman godkänner förslaget skall styrelsen för Färs & Frosta Sparbank tillsammans med FöreningsSparbanken gå vidare i ombildnings- processen. "Överenskommelsen med Färs & Frosta Sparbank är ett glädjande exempel på den positiva utvecklingen av samarbetet mellan FöreningsSparbanken och de fristående sparbankerna i hela landet. För FöreningsSparbanken är alliansen med fristående sparbanker av stor strategisk betydelse, vare sig detta inkluderar delägarskap eller inte. Färs & Frosta Sparbank har också genom sin starka lokala närvaro varit en av förebilderna för utvecklingen av FöreningsSparbankens egen lokala bankverksamhet" säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Reinhold Geijer. "Det här är ett sätt att renodla verksamheten och den geografiska uppdelningen. Färs & Frosta har redan idag representation i delar av Lunds och Kävlinge kommuner. Det är en logisk utveckling som gagnar alla parter att gränserna blir tydligare. Kontorsrörelserna i de aktuella områdena ligger också nära i linje med Färs & Frostas övriga verksamhet" säger Anders Rex, vVD i FöreningsSparbanken. Medarbetarna på de berörda kontoren berörs principiellt inte av ägarskiftet. De övergår till att bli anställda i Färs & Frosta Sparbank. För ytterligare information kontakta gärna; Lennart Haglund, VD Färs & Frosta Sparbank; tel 0415-17316 alt. 070-5575129 Reinhold Geijer, VD FöreningsSparbanken; tel 08-5859 2170 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00010/bit0002.pdf

Dokument & länkar