Jan Lidén ny chef för region Stockholm - Annika Wijkström ny chef för Swedbank Markets

Report this content

Jan Lidén ny chef för region Stockholm - Annika Wijkström ny chef för Swedbank Markets Jan Lidén, vice VD i FöreningsSparbanken och för närvarande chef för Swedbank Markets, har utsetts till FöreningsSparbankens nye regionchef i Stockholm. Till ny chef för Swedbank Markets har utsetts Annika Wijkström, vice VD och ansvarig för bankens internationella bankrörelse. Annika Wijkström kommer framgent att vara ansvarig för båda dessa områden. Göran Gunnarsson som tidigare varit regionchef i Stockholm kommer att kvarstå som ställföreträdande retailchef med ansvar för gemensamma funktioner, bland annat Internet- och telefonbanken inom Affärsområde Retail. - Jan Lidén har innehaft ledande positioner inom flera områden i FöreningsSparbanken. Med sin breda erfarenhet har han mycket goda förutsättningar att leda vår satsning på Stockholmsmarknaden, där vi kommer att öka vår aktivitet. Bland annat kommer cirka 100 medarbetare att rekryteras till region Stockholm. Dessutom förstärker FöreningsSparbanken genom förvärvet av HSB Bank sin position i Stockholm. säger FöreningsSparbankens VD och koncernchef Birgitta Johansson-Hedberg. - Annika Wijkström har tidigare arbetat på Swedbank Markets i fyra år och känner verksamheten väl. Det finns också naturliga kopplingar mellan den internationella bankrörelsen och Swedbank Markets i fråga om att ta vara på utvecklingsmöjligheter över gränser. Annika Wijkström har därmed goda förutsättningar att bygga vidare Markets framgångsrika verksamhet. - Göran Gunnarsson har som ansvarig för region Stockholm lett framtagandet av den utvecklingsplan som nu skall implementeras. I sin nya roll kommer Göran Gunnarsson att samordna de gemensamma funktionerna så att de framgångsrikt stödjer regionernas arbete, säger Birgitta Johansson-Hedberg. De nya tjänsterna kommer att tillträdas per den 1 april. För ytterligare information: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef, tfn: 08-585 910 88 Jan Lidén, vice VD, tfn: 08-585 922 27 Annika Wijkström, vice VD, tfn: 08-585 913 97 Staffan Salén, vice VD och informationsdirektör, tfn: 08-585 927 79, mobil 070-531 01 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00290/wkr0002.pdf

Dokument & länkar