Myrdalspriset 2002 tilldelat Thomas Ericson

Report this content

Myrdalspriset 2002 tilldelat Thomas Ericson 2002 års Myrdalspris tilldelas Thomas Ericson för artikeln "Individuellt kompetenssparande - från teori till praktisk utformning". Juryns motivering: "Fortlöpande kompetensutveckling har stor betydelse för såväl individen som samhället. Thomas Ericsons artikel "Individuellt kompetenssparande - från teori till praktisk utformning" lyfter fram de primära frågorna och granskar klargörande och kritiskt de sparmodeller som lanserats av en offentlig utredning och regeringen. Genom att utgå från de grundläggande samhällsekonomiska motiven och problemen kan författaren visa att förslagen har allvarliga brister och dessutom föreslå en bättre modell för individuellt kompetenssparande. " Myrdalspriset utdelas varje år av FöreningsSparbanken för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. I juryn ingår redaktör Johan Schück, professor Harry Flam, professor Carl B. Hamilton och bankdirektör, fil.doktor Enrique Rodriguez. För ytterligare information: Enrique Rodriguez, FöreningsSparbanken, tfn 08-585 920 17, e-post: enrique.rodriguez@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00700/wkr0002.pdf

Dokument & länkar