Ökad framtidstro bland skogsägare

Ökad framtidstro bland skogsägare Skogsägarna i Sverige tror på fortsatt stigande virkespriser de närmaste tre åren. Jämfört med förra året har också tron på förbättrad framtida lönsamhet i skogsbruket ökat. Det visar Skogsbarometern 2004 som presenterades på torsdagen. Skogsbarometern är en årlig rapport om det ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Den tas fram av SIFO på uppdrag av FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker samt LRF Konsult och bygger på en intervjuundersökning bland 649 skogsägare. Efterfrågan på virke och avverkningen är rekordhög i Sverige. Priserna är bra och i våras steg massavedpriserna i hela Sverige med ca tio procent. Även priset på grantimmer har stigit på flera ställen medan priset på talltimmer varit mer konstant. De privata skogsägarna står för cirka 60 procent av den totala avverkningen i Sverige och årets undersökning tyder på att avverkningsviljan ökat något och att mer än hälften av dem kommer att avverka under säsongen. Skogsägarna tycker - trots en positiv framtidstro - att lönsamheten i det egna skogsbruket är för låg, men anser i högre grad att det ändå är lönsamt att köpa skog. Man tror också att lönsamheten kommer att bli bättre och att priset på skogsfastigheter kommer att fortsätta stiga. Avsättningar av skogsmark för naturvårdsändamål har gjorts av 35 procent av skogsägarna. Av dem har endast sex procent erhållit ersättning för avsättningarna, de resterande har gjort avsättningar på egen bekostnad. Bland de lite större skogsägarna med mer än 200 hektar har 45 procent gjort frivilliga avsättningar. Skogsägarna är medvetna om behovet av skogsvård - och gör något åt det! 65 procent av de tillfrågade skogsägarna svarar att det finns röjningsbehov. Av dem med röjningsbehov har 86 procent intentionen att utföra röjning inom de närmaste tolv månaderna. Under det senaste året har 66 procent av de tillfrågade röjt. För ytterligare information Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn: 0705-18 78 08 Tomas Karlsson LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 48 070-611 47 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/11/20041110BIT21990/wkr0001.pdf

Dokument & länkar