Placering i korg av stabila företag

Report this content

Placering i korg av stabila företag FöreningsSparbanken lanserar under perioden 25 november till 13 december tre nya aktieindexobligationer. Avkastningen är kopplad till en korg med åtta svenska bolag som visat en relativt stabil utveckling trots det negativa världsläget. Sverige bra i traditionella branscher. Precis som många andra länder har Sverige påverkats av världsekonomins negativa utveckling och den svenska börsen har backat rejält bara i år.Traditionell industri som verkstad och skog samt de svenska bankerna har dock klarat sig bättre än exempelvis telekom och teknologi. Stabil utveckling. Historiskt har flera välkända, stora bolag genererat stabil tillväxt och haft god vinstutveckling.Därför är avkastningen i FöreningsSparbankens aktieindexobligation kopplad till en korg med åtta svenska bolag som visat en relativt stabil utveckling trots det negativa världsläget.Bolagen som ingår i aktiekorgen är Stora Enso, SCA, Sandvik, Svenska Handelsbanken, H&M, Volvo, FöreningsSparbanken samt SKF. De tre placeringsalternativen är Garanti, SPAX och MAX. I Garanti garanteras en avkastning på 10 procent om placeringen behålls under hela löptiden som är cirka 4 år. Det motsvarar en årseffektiv ränta på cirka 2,4 procent. Dessutom finns möjlighet till ytterligare aktierelaterad avkastning. I SPAX och MAX ges möjlighet till avkastning om aktiekorgen utvecklas positivt under löptiden. I alternativet MAX, riskeras en liten del av insatsen i utbyte mot möjlighet till en högre avkastning. MAX-altenativet passar den som är beredd att riskera en liten del av insatsen, knappt 10 procent, mot möjligheten att få högre avkastning. I Garanti och SPAX återfås alltid det satsade kapitalet på återbetalningsdagen. FAKTA Emittent: FöreningsSparbanken AB. Teckningstid: 2002-11-25 till 2002-12-13 Löptid: Cirka 4 år. Underliggande aktier: Svenska Handelsbanken, FöreningsSparbanken, Hennes & Mauritz, SKF, Sandvik, Volvo, SCA och Stora Enso. Minsta teckningspost: 5 obligationer med sammanlagt nominellt belopp 5000 kronor. Likvid: 1000 kr per obligation för Garanti och SPAX, 1100 kr för MAX. Likviddag: 2002-12-30. Återbetalningsdag: 2006-12-06. Courtage: 1,5% på satsat kapital, dock lägst 150 kronor. Fullständiga villkor för produkterna finns i emissionsbilagan som du hittar på <www.foreningssparbanken.se/spax>. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, FöreningsSparbanken tfn: 08-585 920 49 Fredrik Thulin, produktutveckling Swedbank Markets, FöreningsSparbanken Tfn: 08-585 920 24 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021122BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021122BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar