Presentation av delårsbokslut från FöreningsSparbanken

Presentation av delårsbokslut från FöreningsSparbanken Onsdagen den 18 augusti kl 08:00 publiceras FöreningsSparbankens delårsbokslut för det andra kvartalet 2004. I samband härmed inbjuds till följande: · Press- och analytikerkonferens klockan 09:30 på FöreningsSparbankens huvudkontor, Brunkebergstorg 8 i Stockholm. · Telekonferens och webcast för analytiker och investerare klockan 14:00 (svensk tid). FöreningsSparbankens VD och koncernchef Jan Lidén presenterar kvartalsbokslutet och svarar på frågor. Webcasten sänds i realtid på www.foreningssparbanken.se/ir, där en inspelning även kommer att finnas tillgänglig efter sändningens slut. För att delta i telekonferensen, ring +44 (0) 20 7162 0193 tio minuter före start. En inspelning kommer att finnas tillgänglig i två (2) arbetsdagar efteråt på telefon +44 (0) 20 8288 4459. Ange koden 756552. · Analytikerpresentation i London 23 augusti klockan 13:15 (lokal tid). Analytiker och investerare inbjuds till UBS, Seventh Floor, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP för en presentation av delårsrapporten på engelska av Jan Lidén, VD och koncernchef. Deltagare ombeds vänligen anmäla sin närvaro (ange även företag) före den 20 augusti via e-mail till ir@foreningssparbanken.se. Med vänliga hälsningar, FöreningsSparbanken Investor Relations Jonas Blomberg, Chef Investor Relations jonas.blomberg@foreningssparbanken.se Tfn: 08-585 933 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT00250/wkr0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar