Presentation av Skogsbarometern år 2002

Report this content

Presentation av Skogsbarometern år 2002 Tisdagen den 19 november presenteras den årliga Skogsbarometern som är en undersökning av enskilda skogsägares uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Här beskrivs även dagens skogsbrukare; ekonomi, ålder, bosättning och arbetssätt. Rapporten har tagits fram av FöreningsSparbanken och LRF Konsult med hjälp av Sifo. Årets Skogsbarometer visar bland annat att skogsägarna: · överlag har positiva förväntningar på den framtida lönsamheten i skogsbruket · tror på stigande virkespriser - erfarenhetsmässigt har skogsägarna varit duktiga på att förutse prisutvecklingen · förväntar sig att priserna på skogsfastigheter ökar den närmaste treårsperioden · i hög utsträckning använder Internet för informationssökning och betalningar · Vi inleder med att bjuda på en kopp kaffe. Tid: Tisdagen den 19 november kl 9.00 Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergs torg 8, Stockholm Välkommen! FöreningsSparbanken För ytterligare information kontakta Hans Wennberg, skog och lantbruk FöreningsSparbanken, tfn: 070-518 78 08 Johanna Gällstedt, skog och lantbruk FöreningsSparbanken, tfn: 08-585 935 74 Ingvar Nilsson, LRF Konsult, tfn: 0451-421 02 Linda Eriksson, LRF Konsult tfn: 08-657 47 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021111BIT00820/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021111BIT00820/wkr0002.pdf

Dokument & länkar