Presentation av Skogsbarometern år 2004

Presentation av Skogsbarometern år 2004 Är de privata skogsägarna medvetna om behovet av skogsvård? Tror de på ett fortsatt gott prisläge för timmer och massaved? Hur ser avverkningen ut? Det är några frågor som besvaras när FöreningsSparbanken och LRF Konsult presenterar årets Skogsbarometer, en rapport som speglar de privata skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Medverkar i år gör även Magnus Niklasson, LRF Skogsägarna. Tid: Torsdagen den 11 november kl 9.30 Plats: FöreningsSparbanken, Brunkebergstorg 8, Stockholm Vi inleder med att bjuda på en kopp kaffe. Välkommen! För ytterligare information kontakta Hans Wennberg, Skog och Lantbruk, FöreningsSparbanken, tfn 070-518 78 08 Tomas Karlsson LRF Konsult Skogsbyrån, tfn: 08-657 47 48 070-611 47 48 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/08/20041108BIT20100/wkr0001.pdf

Om oss

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, London, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2004 uppgick balansomslutningen till 1 020 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000.

Dokument & länkar