Småföretagsbarometern hösten 2002: Konjunkturbesvikelser bland småföretagen

Report this content

Småföretagsbarometern hösten 2002: Konjunkturbesvikelser bland småföretagen Konjunkturoptimismen som fanns bland landets småföretag i våras om en snabb återhämtning under 2002 har inte realiserats. Tvärtom. Småföretagskonjunkturen har försvagats för fjärde mätningen i följd. Men det finns tecken i Småföretagsbarometern som talar för att konjunkturbotten nu är nådd. Denna slutsats drar ekonomerna Jörgen Kennemar och Sofia Linder utifrån de bedömningar som företagare med 1-49 anställda gjort i undersökningen. Småföretagsbarometern bygger på telefonintervjuer med företagsledare i 4 555 småföretag. Research International (fd Sifo) har intervjuat företagarna på uppdrag av Företagarna och FöreningsSparbanken. Småföretagen räknar med att småföretagskonjunkturen vänder upp under 2003. Den samlade konjunkturindikatorn som är summan av beställningar, omsättning och sysselsättning stiger från 60 till 85. (Ju högre index desto starkare konjunktur). Men osäkerhet om såväl den nationella som internationella konjunkturen har lett till att företagen skruvat ned sina förväntningar jämfört med i våras. Starkast uppgång förväntas ske inom elektronikindustrin, tillverkningsindustrin och uppdragsverksamhet. Sex av tio småföretag ser goda expansionsutsikter. Småföretagen är restriktiva med att nyanställa under nästa år. Två av tre företag räknar med att behålla nuvarande personalstyrka. Vart femte företag planerar att nyanställa. En majoritet, 70 procent, av småföretagarna är för ett svenskt EMU- medlemskap. Småföretagarna är därmed mer positivt inställda till EMU än svenska folket. 15 procent av småföretagen är emot ett medlemskap. För ytterligare information kontakta: Jörgen Kennemar, FöreningsSparbanken, 08-585 914 78 eller Sofia Linder, Företagarnas Riksorganisation, 08-406 17 11 Cecilia Wassaether, Företagarnas Riksorganisation, 08-406 17 64 Småföretagsbarometern finns att ladda hem på www.fr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00220/wkr0002.pdf

Dokument & länkar