Stort sug efter alternativ till aktier

Report this content

Stort sug efter alternativ till aktier HedgefondSPAX är intressant för både större placerare och småsparare Efterfrågan på placeringsalternativ där insatsen inte riskeras ökar, liksom intresset för placeringar som inte följer börskurserna. Ett alternativ som vunnit mark är hedgefondobligationen. Nyteckningen av garantiprodukter riktade mot småsparare, där placeringsbeloppet är helt eller delvis tryggat har ökat kraftigt. En orolig börs och ökad efterfrågan på alternativa placeringsalternativ är bakgrunden till att bankerna introducerat hedgefondobligationer. FöreningsSparbankens HedgefondSPAX kombinerar obligationens trygghet med hedgefondens möjlighet. Du får alltid tillbaka obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen. Avkastningen är knuten till utvecklingen i två hedgefonder som i sin tur placerar i andra hedgefonder. Sammanlagt kommer därför cirka 30 hedgefonders utveckling att avgöra HedgefondSPAX avkastning. Hedgefonder har en större frihet i sina placeringsregler jämfört med traditionella aktie- och räntefonder. De har bl a möjlighet att utnyttja olika finansiella instrument och strategier som gör det möjligt att generera positiv avkastning även när börskurserna faller. "Historiskt har hedgefonder varit förbehållna de professionella investerarna. De flesta privatpersoner har varit utestängda på grund av de höga miniminsatserna," säger Fredrik Thulin på Swedbank Markets. Minsta placeringsbelopp i HedgefondSPAX är 5 000 kronor. Genomslag direkt på svenska marknaden Bara ett fåtal hedgefondobligationer riktade mot småsparare har hittills getts ut i Sverige. Emissionerna har rönt stort intresse och totalt placerades över 1,2 miljarder kronor i dessa under senare hälften av 2001. Nu lanserar FöreningsSparbanken en hedgefondobligation som komplement i spararnas portföljer. Starkt komplement till aktie- och obligationssparande De hedgefonder som ingår i HedgefondSPAX har som avkastningsmål att ge en god positiv avkastning oavsett om aktie- och räntemarknaderna går upp eller ner. Detta gör en placering i HedgefondSPAX till ett bra komplement till såväl sparande som är kopplat till börsens utveckling som till traditionellt ränte- och obligationssparande. För ytterligare information: Ronny Jacobsson, aktiechef Swedbank Markets, FöreningsSparbanken tfn: 08-585 920 49 Fredrik Thulin, produktutveckling Swedbank Markets, FöreningsSparbanken Tfn: 08-585 920 24 Fullständiga villkor för obligationslånet HedgefondSPAX finns i emissionsbilagan som återfinns på bankens hemsida, www.foreningssparbanken.se/spax ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021122BIT00960/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021122BIT00960/wkr0002.pdf

Dokument & länkar