Forestlight Entertainment AB (publ) justerar teckningsperioden i planerad apportemission.

Enligt vad som tidigare offentliggjorts i kommunikén från extra bolagsstämma den 3 mars 2015 har bolagsstämman beslutat om en apportemission. Apportemissionen har baserats på att målbolaget, Wifog AB (”Wifog”), genom en marknadsvärdering vid tidpunkten för stämman skulle värderas till 160.000.000 kronor. En förutsättning för denna värdering är dock enligt bolagsstämmans beslut, att Wifog per den 30 april 2015 har registrerat en riktad emission om 30.000.000 kronor. Mot bakgrund av att den riktade emissionen ännu inte har registrerats hos Bolagsverket har styrelsen, med stöd av stämmans bemyndigande per den 3 mars 2015, beslutat att ändra teckningsperioden i apportemissionen till den 20 april 2015 – 6 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)

Tel. 46 (0) 8 660 43 30

E-post: peter.levin@forestlight.se

Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:

Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.