Regeringen får IG av småföretagen

Regeringen missköter företagarpolitiken.
På inget viktigt område når regeringen upp till betyget 3, eller Godkänd, på en 5-gradig betygsskala, visar Företagarnas enkät med 4 300 småföretagare.
– Småföretagen står för all tillväxt och alla nya jobb i Sverige. Alliansregeringen borde få kvarsittning under sommarlovet, säger Företagarnas vd, Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Enligt Företagarnas enkät är småföretagarna mest missnöjda med uteblivna regelförenklingar, det område där regeringen anser sig ha gjort mest sedan tillträdet 2006. Men det skiljer bara marginellt, drygt fem tiondelar, till skatteområdet, där småföretagarna ger regeringen det högsta betyget, 2,78, och fortfarande Icke Godkänt, IG.

(FÖR GRAFIK SE BIFOGAD PDF)

När det gäller småföretagens förväntningar på regeringens fortsatta företagarpolitik är det främst inom skatteområdet som det knyts några förhoppningar om bättre villkor. Nästan var tredje företagare förväntar sig förbättringar när det gäller skatter, regelförenklingar och kostnaderna för arbetskraft och nyanställningar. Att regeringen skulle genomföra företagarvänliga reformer inom det arbetsrättsliga området eller inom trygghetssystemen betraktar företagen som uteslutet.

(FÖR GRAFIK SE BIFOGAD PDF)

Företagarenkäten är en del ur Företagarnas Småföretagsbarometer, som omfattar cirka 4 300 slumpvis utvalda företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna har genomförts under våren av SIFO Research International på uppdrag av Företagarna.

För ytterligare information:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd 070-526 50 00

Om oss

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Dokument & länkar