Ökad efterfrågan på företagslägenheter i högkonjunkturens spår.

Högkonjunktur och god tillväxt bland företagen leder till att efterfrågan på tillfälliga företagsboenden ökar runt om i landet. Företagsbostäder svarar med att utöka sitt bestånd av möblerade företagslägenheter på flera orter.

 

I rådande högkonjunktur växer många verksamheter, och därmed även behovet av arbetskraft. På Företagsbostäder märks det i termer av en allt större efterfrågan på tillfälliga bostäder för anställda och konsulter. Behovet är stort i Stockholm, Göteborg och Malmö men efterfrågan ökar även i till exempel Lund och Helsingborg.

– Efterfrågan har ökat med drygt 10 % de senaste två åren. Bra boende är en viktig faktor för företagens produktivitet och konkurrenskraft, och vi växer nu ytterligare för att kunna möta företagens behov, säger Helene Johansson som är marknads- och försäljningsansvarig på Företagsbostäder.


Nya företagslägenheter i bland annat Malmö, Göteborg och Stockholm

Ett flertal av Företagsbostäders nybyggda företagslägenheter ligger i expansiva Västra Hamnen i Malmö. Där byggs såväl bostäder som kommersiella lokaler och kontor, och där företag flyttar in behövs också bra boende för tillfällig arbetskraft.  

I Göteborg byggs nya företagslägenheter på Friggagatan nära centralstationen, och fler företagsbostäder ställs också i ordning på Norra Hamngatan mitt i centrum. Strategiska lägen för de som arbetar i Göteborgs innerstad, men också i till exempel Torslanda eller på Lindholmen, där flera internationella storföretag finns representerade.

Trycket är som vanligt högt även i Stockholm, och Företagsbostäder utökar sitt bestånd med lägenheter även där. De nya företagslägenheterna finns i företagstäta områden runt om Stockholm men också innanför tullarna och norr om city. 

– Våra kunder önskar bra och smidiga boendelösningar som kan ersätta otrygga andrahandskontrakt och många dyra nätter på hotell. Möblerade företagslägenheter är en kostnadseffektiv lösning som är lätt att trivas med, både för den som bor och för den som bokar och betalar, avslutar Helene Johansson.

 

Helene Johansson
Sales & Marketing Manager
010-707 55 03
helene@foretagsbostader.se

Företagsbostäder har över 20 års erfarenhet och drygt 1200 möblerade lägenheter i Stockholm, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Vi är den största förmedlaren av företagsboende i Sverige och kan därmed lösa våra kunders bostadsbehov med kort varsel. Hyran löper dygns-, vecko- eller månadsvis. Vår egen förvaltning och jourtjänst ser till att gästerna har allt de behöver. Genom att anlita Företagsbostäder sparar våra kunder både tid och pengar - och får gästerna att känna sig som hemma.

Om oss

Företagsbostäder med Petter Stordalens Strawberry Living som huvudägare har mer än 25 års erfarenhet och drygt 2500 möblerade lägenheter i Stockholm, Linköping, Göteborg, Helsingborg, Lund och Malmö. Vi är den största leverantören av företagsboende i Sverige och kan därmed lösa våra kunders bostadsbehov med kort varsel. Hyran löper dygns-, vecko- eller månadsvis. Vår egen förvaltning och jourtjänst ser till att gästerna har allt de behöver. Genom att anlita Företagsbostäder sparar våra kunder både tid och pengar - och får gästerna att känna sig som hemma.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bra boende är en viktig faktor för företagens produktivitet och konkurrenskraft
Helene Johansson