Eleda Infra Services Group har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB

Report this content

Eleda Infra Services Group ("Eleda") har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB (”GVV”). Gatu och Väg Väst AB:s ledningsgrupp kommer att fortsätta i sina respektive operativa roller och bli delägare i Eleda.

GVV bedriver entreprenadverksamhet inom anläggningssektorn, i huvudsak i sydvästra Sverige, och är idag ett ledande företag inom betongunderhållsarbeten på broar, kraftverk, hamnanläggningar, parkeringsdäck samt andra konstruktioner. Omsättningen har uppgått till ca 240 mkr på årsbasis och bolaget har i dagsläget ca 70 medarbetare varav 45 i Göteborg och 25 i Halmstad.

Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2 300 medarbetare och en omsättning om knappt 8 miljarder kronor 2020. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen.

– GVV är ett lönsamt och växande bolag med starka kundrelationer och hög kompetens inom sitt marknadsområde. Förvärven innebär att Eledas position som det ledande infrastrukturföretaget i Norden förstärks ytterligare", säger Johan Halvardsson, koncernchef på Eleda.

– För GVV känns Eleda som rätt bolag och jag är övertygad om att affären kommer gagna bolagets fortsatta utveckling och säkerställa stabilitet inför framtiden.”, säger Per Svensson VD för GVV.

Förvärvet av GVV är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Rådgivare i affären för GVV var Andreas Arnewid och Jonas Hultgren.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Arnewid. Telefon: 073-448 61 03. E-post: andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren. Telefon: 073-941 47 60. E-post: jonas.hultgren@ffkf.se

Företagsförmedlingen har tillsammans med sitt systerföretag Kommersiella fastigheter verkat sedan 2005 och var ursprungligen en del av Swedbank. Våra mäklarteam är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag med ett försäljningspris inom cirka 10–200 miljoner. Tillsammans är vi ett 50-tal transaktionsrådgivare lokaliserade över hela landet som sedan starten har genomfört över 2000 affärer. Vi känner köparna och vet vem som frågar efter vad, både lokalt och nationellt.

Prenumerera